1. Kształcenie studentów dla potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.
  2. Transfer wiedzy do praktyki ze szczególnym uwzględnieniem firm i instytucji regionu Podkarpacia.
  3. Pełnienie roli kulturotwórczej obejmującej nie tylko studentów, ale również społeczność lokalną.
  4. Prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie posiadanych kwalifikacji i dostosowywania się do potrzeb rynku pracy.
  5. Umożliwienie kształcenia młodzieży pochodzącej z rodzin niezamożnych, której warunki finansowe nie pozwalają na podejmowanie studiów w odległych ośrodkach akademickich.
  6. Prowadzenie badań naukowych dla instytucji i podmiotów gospodarczych regionu Podkarpacia.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.