Misją Uczelni jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich  a także wkład w rozwój  społeczny oraz gospodarkę opartą na innowacjach. Od początku funkcjonowania uczelnia kieruje się zasadami wolności badań naukowych
i nauczania. Funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych
i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej. Podstawowym celem nauczania jest uzyskanie przez absolwentów wysokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej. Ważną rolą jest również wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności, rzetelności i tolerancji. Uczelnia troszczy się również o rozwój studentów w zakresie kultury, sportu
i kultywowania obyczajów akademickich.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.