rek-online

 

Nabór ciągły

Studia podyplomowe na kierunku florystyka  skierowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia dowolnego kierunku, którzy interesują się ogrodnictwem i sztuką, a swoją pasję do kwiatów chcieliby uzupełnić profesjonalną wiedzą i umiejętnościami. Słuchacze zdobędą wiedzę jak w praktyce zastosować swoje umiejętności florystyczne, aby założyć działalność gospodarczą. Nabędą umiejętności wykorzystania florystyki w zajęciach z młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Słuchacze zdobędą wiadomości na temat historii dekoracji roślinnych i zasad kompozycji plastycznych. Poznają zasady wykonania rysunku odręcznego i szkicowania kompozycji roślinnych. Zapoznają się z asortymentem roślin używanych najczęściej we florystyce i sposobami prawidłowego zachowania jego trwałości. Na zajęciach poznają teorie florystyki oraz nauczą się artystycznego układania kompozycji z kwiatów ciętych, doniczkowych i suchych. Nabędą praktyczne umiejętności wykonywania wiązanek okolicznościowych, kompozycji kwiatowych, bukietów ślubnych i florystyki żałobnej pracując na żywym materiale roślinnym. Poznają jak prawidłowo ułożyć kwiaty w naczyniach i pojemnikach i jak wyeksponować je w pomieszczeniach, aby prezentowały się jak najlepiej. Poznają nowe trendy we florystyce.

Przedmioty:

  • Historia dekoracji roślinnych
  • Botanika i fizjologia roślin ozdobnych
  • Zasady kompozycji
  • Rysunek odręczny
  • Materiałoznawstwo roślinne
  • Kompozycje florystyczne
  • Zajęcia warsztatowe
  • Seminarium dyplomowe
  • Horiterapia i florystyka jako terapia zajęciowa

Plan zajęć obejmuje 240 godzin ( w tym 140 godz. warsztatowych) tj. 10 – 12 zjazdów sobotnio – niedzielnych w okresie jednego roku (2 semestrów).

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć teoretycznych prowadzona będzie w formie e-learningu.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym jest zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich przedmiotów, napisanie pracy końcowej oraz obrona przed komisją egzaminacyjną. Studia zakończone są  egzaminacyjną wystawą prac.

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu florystyki potwierdzone będzie odpowiednim świadectwem, zgodnym ze wzorem MNiSW.

KOSZT : 5.500,00 zł/2 semestry + 300,00 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 2.750,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,21, rekrutacja@wsie.edu.pl