Rekrutacja na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA rozpoczynające się w semestrze letnim prowadzona jest do 12.03.2022 r. i odbywa się na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I-ego stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

W tym terminie kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji na studia oraz zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym osobiście lub przesłać pocztą.

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy – wydruk z rekrutacji on-line.
– dyplom ukończenia studiów I-ego stopnia na kierunku geodezja i kartografia
– 2 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
– kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
– dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej – 350 zł +80 zł
– podpisane załączniki – oświadczenia dotyczące rejestracji (pliki generowane w zakładce “Wydrukuj załączniki” podczas rejestracji on-line) tj.
1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2. zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną,
3. zgody na udział w kampaniach promocyjnych Uczelni,
4. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji ,
5. ślubowanie.

Prosimy kandydatów o załączenie do składanych dokumentów poniższego oświadczenia o wyborze specjalności kształcenia:
oświadczenie o wyborze specjalności kształcenia

Opłatę wpisową (350 zł) i rekrutacyjną (80 zł) kandydat uiszcza na  indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rekrutacji on-line.

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46

czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 15.30
sobota zjazdowa w godz. 9.00 – 13.00

Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21, 34  rekrutacja@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.