Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej – uchwała nr 994/2021 z dn. 7 października 2021 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest do 31 sierpnia 2022 r.

Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia  na semestr letni trwa do  do 28 lutego 2023 r..
Zobacz szczegóły w zakładce: studia II stopnia

Kandydat na studia I stopnia powinien dokonać elektronicznej rejestracji na studia za pośrednictwem udostępnionej platformy oraz złożyć wymagane dokumenty w terminie rekrutacji – osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. Kandydat na studia zobowiązany jest do wniesienia wymaganej opłaty wpisowej i rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany podczas rekrutacji on-line. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie rekrutacji:

1) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2) podanie na obowiązującym formularzu WSI-E zawierające zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji na studia),
3) dowód wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej,
4) podpisane załączniki – oświadczenia dotyczące rejestracji (pliki generowane w zakładce „Wydrukuj załączniki” podczas rejestracji on-line) tj.
– zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną,
– zgody na udział w kampaniach promocyjnych Uczelni,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami,
ślubowanie,
5) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych.

Opłata rekrutacyjna na studia I stopnia wynosi 80,- zł,
Opłata wpisowa na studia I stopnia wynosi 350,- zł.

Kandydaci na studia I stopnia będą przyjmowani na podstawie konkursu:
– świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
– świadectw dojrzałości („stara matura”).

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie na studia I stopnia:

Kierunek geodezja i kartografia:
–   matematyka,
–   fizyka lub geografia,
–   język obcy.

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Miłocińska 40
zapraszamy od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20, 22, dziekanat@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.