Stowarzyszenie Business Coaching Polska

logo SBCP

Stowarzyszenie Business Coaching Polska jest organizacją non-profit zrzeszającą wszystkich praktyków i sympatyków coachingu. Naszym celem jest upowszechnianie i rozwijanie coachingu, praca z ludźmi, którzy chcą dokonać zmian w swoim życiu i są zorientowani na cel, do którego dążą. Chcemy inspirować do zmian, do pokonywania swoich problemów w życiu prywatnym i zawodowym. Nasza organizacja służy radą i pomocą w obszarach szeroko pojętego rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy na rzecz aktywizacji zawodowej, prowadzimy spotkania, prelekcje, wykłady i warsztaty. Jesteśmy dla wszystkich tych, którzy widzą potrzebę zmiany siebie, swoich obszarów zawodowych, osobistych i innych. Propagujemy idee coachingu, które są wciąż słabo znane w polskim biznesie, które jednak od kilku dekad są obecne i rozwijane w firmach zagranicznych. Działamy dla przedsiębiorstw, instytucji państwowych, instytucji edukacyjnych, środowiska akademickiego: wspieramy, doradzamy i inspirujemy do zmian.
Jesteśmy zarówno dla zwykłego człowieka, jak i przedsiębiorcy, czy dużej korporacji. Nasze doświadczenie i praca zawodowa, którą wykonujemy na co dzień pozwalają efektywnie działać w różnych grupach społecznych i zawodowych.