Vysoká škola inžiniersko-ekonomická realizuje výskum v oblastiach:
· sociálno-ekonomické vedy,
· prírodné vedy,
· technické vedy.
Vedecko-výskumný proces prebieha formou:
– realizácie výskumných projektov z prostriedkov Ministerstva vedy a vysokého školstva,
– pomocou finančnej podpory európskych fondov,
– prostredníctvom výskumu realizovaného prostriedkami Vysokej školy.

Vysoká škola kladie dôraz na prenášanie vedomostí do praxe, teda na delenie sa znalosťami z branže a obchodnej sféry v praxi, tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom konferencií, vedeckých seminárov a realizácie projektov.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.