1. Vzdelávanie študentov v súľade s potrebami novodobého hospodárstva.
  2. Transfér vedomostí do hospodárskej praxe.
  3. Propagowanie kultúrnej tvorivosti nie len medzi študentami ale aj v širokej verejnosti.
  4. Vedenie ustavičného vzdelávania v rámci nadobudnutých kvalifikácií a v súľade s potrebami a požiadavkami pracovného trhu.
  5. Tvorenie možnosti vzdelávania sa mládeže z menej bohatých rodín, ktorej finančná situácia nedovoľuje študovať na vysokých školách ďaleko od bydliska.
  6. Vedenie vedecko-výskumnej činnosti pre potreby rôznych inštitúcií a hospodárskych podnikov.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.