Vysoká škola inžiniersko-ekonomická so sídlom v Rzeszove pôsobí na edukačnom trhu od roku 2000. Na základe rozhodnutia MEN č. DNS-1-0145-457/Eko/2000 zostala 2. augusta 2000 zapísaná do registra neštátnych vysokých odborných škôl pod číslom 43. Po získaní povolenia na vedenie vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa Vysoká škola inžiniersko-ekonomická bola zmenená na neštátnu vysokú školu, čo zostalo potvrdené zápisom do registra neštátnych vysokých škôl pod poradovým číslom 147 (rozhodnutie MENiS č. DSW-3-4001-1014/TT/04 z dňa 30. decembra 2004).
Zakladateľom školy je STUDENT s.r.o., učastinárom ktorej sú mesto Ropczyce a Cukrovar Ropczyce S.A.
V súčasnosti WSI-E vedie 3,5-ročné inžinierske i 3-ročné bakalárske štúdium a okrem toho podiplomové štúdium, kurzy a školenia.