Spolupráca s vedecko-výskumnými strediskami

Zahraničná spolupráca

Coolage of Agricultural Sciences, The Pensylvania State University – USA Hochschule Nubrandenburg (University of Applied Sciences) – Nemecko Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Slovensko Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave – Slovensko Technická univerzita v Košiciach – Slovensko Štátna akadémia prírodných vied a stavebníctva na Kryme – Ukrajina Lvovská vysoká škola technická – Ukrajina Lvovská štátna poľnohospodárska univerzita v Dublanach – Ukrajina

Vnútorná spolupráca

Poľnohospodárska univerzita Hugona Kołłątaja v Krakove
Inštitút agrofyziky Bogdana Dobrzańského Poľskej akadémie vied v Lubline
Rzeszovská univerzita
Vysoká škola manažmentu a cudzích jazykov v Katoviciach
Vedecko-výskumná činnosť

Vysoká škola inžiniersko-ekonomická vedie výskumnú činnosť v oblasti:
spoločensko-hospodárskych vied, prírodných vied, využitia informatiky v geodézii a kartografii.

Vedecko-výskumná činnosť je realizovaná vo forme:

 • výskumných projektov financovaných Ministerstvom vedy a vysokého školstva,
 • projektov financovaných z európskych fondov,
 • výskumu financovaného z vlastných finančných prostriedkov školy.
 • Transfér vedomostí do hospodárskej praxe
 • Pre Vysokú školu inžiniersko-ekonomickú dôležitou úlohou je transfér vedomostí do hospodárskej praxe, to znamená deliť sa vedomosťami s pracovníkmi z rôznych hospodárskych odvetví za účelom využitia ich v praxi.
 • Transfér je realizovaný vo forme konferencií, seminárov a spoločných projektov.
 • V poslednom čase sa udiali vedecké konferencie a semináre tématicky orientované na:
 • Numerická kartografia a geodetická informatika
 • Sceľovanie pozemkov v obciach výstavby autostrád
 • Úloha geodézie v národnom hospodárstve
 • Energetické hospodárstvo – ENERGIA 2008
 • Motorizmus a energetika poľnohospodárstva
 • Podkarpatské záhradníctvo – súčasnosť a šanca na rozvoj v budúcnosti
 • Alterntívne zdroje príjmov vidieckého obyvateľstva
 • Zdravé potraviny – bezpečný kraj
 • Premeny v súčasnej poľskej rodine

Post a comment

You must be logged in to post a comment.