Atraktívne vysokoškolské štúdium v Rzeszowe (Poĺsko)

pre uchádzačov zo Slovenska

 vzdialenosť Rzeszowa od hraničného prechodu SK/PL je okolo 90 km

  • prijímacie konanie na základe maturitného vysvedčenia
  • dĺžka štúdia denného i externého: od 3 do 3,5 roka – bakalárske, 1,5 roka – magisterske
  • nízke poplatky za štúdium

VYSOKÁ ŠKOLA INŽINIERSKO-EKONOMICKÁ 

v Rzeszowe, Poĺsko

pozýva v školskom roku 2017/2018 uchádzačov na vysokoškolské štúdium v nasledovných odboroch:

INFORMATIKA A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

  • Programovanie informačných systémov
  • Computer Forensics (vyšetrovácia informatika)

GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

  • Geodetická úprava priestoru
  • Geoinformatika

COACHING A MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV           

 

Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40
tel./fax +48 17 866 04 30

Hovoríme po slovensky
+48 608 423 821
e-mail: info@wsie.edu.pl