Po ukončení štúdia v odbore Coaching a manažment ľudských zdrojov bude absolvent pripravený vykonávať povolanie:

  • kouča – v malých, stredných a veľkých podnikoch a pracovať s individuálnymi klientmi tak doma, ako aj v zahraničí,
  • špecialistu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov vo verejných inštitúciách a podnikoch,
  • odborníka vo firmách zaoberajúcich sa výberovým konaním na trhu práce;
  • špecialistu vo firmách, ktoré sa zameriavajú na školenia a profesijné poradenstvo;
  • pripravený na založenie a vedenie vlastnej firmy.

Štúdium COACHING A MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV je organizované v spolupráci s jednou z najstarších škôl coachingu na svete – Noble Manhattan Coaching. Po ukončení už prvého roku štúdia spĺňajú študenti všetky podmienky na to, aby pristúpili k certifikačnej skúške a získali tak medzinárodný certifikát kouča Noble Manhattan Coaching. Od tohto momentu si môžu začať budovať svoju značku ako kouči a cvičenia ich pripravujú na profesionálne vytváranie imidžu na trhu práce.