Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie na podstawie zawartych umów prowadzi współpracę z wieloma instytucjami naukowymi i uczelniami. Współpraca ta koncentruje się wokół wspólnych badań naukowych, wymiany publikacji naukowych, udziału pracowników w zajęciach dydaktycznych, udostępnianiu aparatury badawczej, udostępnianiu zasobów bibliotecznych oraz wsparciu w kształceniu kadry naukowo – dydaktycznej Uczelni, jak również organizacji studiów drugiego stopnia dla absolwentów WSI-E. Ponadto z wieloma jednostkami uczelnia współorganizuje seminaria i konferencje naukowe, współtworzy programy kształcenia na nowe kierunki studiów, bądź konsultuje już funkcjonujące, organizuje wymianę w ramach programu Erasmus. Natomiast studenci współorganizują np. dni kultury studenckiej.

Uczelnie krajowe i jednostki naukowe, z którymi współpracuje Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie:
–         Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
–         Uniwersytet Rzeszowski,
–         Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,
–         Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. J.S. Pelczara w Rzeszowie,
–         Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

 Istotnym elementem działalności Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie jest szeroka współpraca z praktyką gospodarczą, której celem jest wsparcie procesu dydaktycznego przez osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne w zawodzie, jak również stworzenie właściwych warunków kształcenia studentów na kierunkach o profilu praktycznym.

Wobec powyższego uczelnia realizuje współpracę m. in. z następującymi podmiotami:

IBD Business School Sp. z o.o.Noble Manhattan Coaching w Warszawie
AlgoResSoft Roman Kadaj, Tomasz Świętoń w Rzeszowie,
Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF S.C. w Rzeszowie,
CERTUS Sp. z o. o. w Rzeszowie,
Firmą Handlową BOZ S.A. w Rzeszowie,
Firmą NOEZA  w Mielcu,
Firmą szkoleniową Konrad Bartoszek w Rzeszowie,
Firmą szkoleniową Przemysław Kolasa  w Rzeszowie,
Firmą szkoleniową TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY  w Rzeszowie,
Geokart International Sp. z o. o. w Rzeszowie,
GEOMAT Usługi Geodezyjne Lucjan Matkowski,
INVESTGIS Sp. z o. o. w Krakowie,
PRODER  Sp. z o. o. w Krakowie,
Kancelarią STATUS w Rzeszowie,
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów w Warszawie,
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zawodowych Mediatorów,
OPGK S.A. Rzeszów,
Partners in Progres Sp. z o. o. w Jasionce,
Podkarpackie Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości w Rzeszowie,
Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie,
Podkarpackie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Rzeszowie,
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
PODR w Boguchwale,
Polskim Centrum Mediacji Oddział w Stalowej Woli,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie,
Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie,
Rzeszowskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Rzeszowie,
TPI Sp. z o. o. w Warszawie,
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne EMPIGEO w Rzeszowie,
Zakład Ogrodniczy Przyborów Sp. z o. o. w Przyborowie,
Zakładami Magnezytowymi ROPCZYCE S.A. w Ropczycach.

 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie prowadzi szeroką działalność edukacyjną i promocyjną w szkołach ponadgimnazjalnych. Współpraca ta koncentruje się na organizowaniu warsztatów i różnego rodzaju zajęć dydaktycznych dla uczniów, udostępnianiu bazy dydaktycznej oraz bazy sprzętowej przez uczelnię, organizowaniu wspólnych imprez kulturalnych, konkursów, wyjazdów studyjnych itp. Działania niniejsze wynikają z podpisanych umów z następującymi szkołami:
–          Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie,
–          Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
–          Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu,
–          Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu,
–          Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie,
–          Zespół Szkół nr 4 im. Kr. K. Wielkiego w Sanoku,
–          Zespół szkół Agro-Technicznych w Ropczycach,
–          Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.