loga_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

W ramach projektu przeprowadzono 4 specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z uchodźcami, dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się uchodźcami i imigrantami: pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, służby mundurowe (straż graniczna, policja, straż miejska), pracownicy oświaty i służby zdrowia z czego 3 odbyły się w Rzeszowie i 1 na terenie miasta Prešov na Słowacji.

25 marca 2013 r. “Prawna ochrona uchodźców”
Prowadzący dr Ewelina Sienkiewicz

24 kwietnia 2013 r. “Trauma i stres w życiu uchodźców”
Prowadzący mgr Joanna Koch – Zaręba

22 październik 2013 r. “Dzieci uchodźców w szkole”
Prowadzący Phd. Gizela Brutovska

26 listopad 2013 r. “Uchodźca jako klient pomocy społecznej”
Prowadzący mgr Mirosław Przewoźnik