loga_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

W dniu 20 czerwca 2013 r. w siedzibie uczelni przy ul. Miłocińskiej 40 obchodzono “Międzynarodowy Dzień Uchodźcy”.

Uroczystość otworzyła Pani dr Sylwia Pelc – Rektor witając zebranych poinformowała uczestników o realizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z organizacją pozarządową Spektrum Vychod ze Słowacji projekcie zatytułowanym “Integracja uchodźców”.

Pierwszym punktem programu był wykład nt.: “Sytuacja uchodźców w Polsce” wygłoszony przez Panią dr Annę Witkowską – Paleń. Następnie odbyła się debata publiczna “Stereotypy a rzeczywistość”

Na zakończenie zaproszono uczestników na koncert zatytułowany “Otwórz się na innych”.

“Dzień uchodźcy” uświetnił swoim występem zespół “Karczmarze Na Nowo” grający muzykę ludów pogranicza, w repertuarze zespołu zalazły się utwory ukraińskie, rosyjskie, węgierskie, macedońskie, słowackie, łemkowskie, a także polskie.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.