Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Aktualności

W styczniu 2014 r. w ramach projektu została wydana monografia „Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie”
„Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem, są niepodzielne i powszechne, obejmują wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości i pokoju, a źródłem tych praw jest przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka
Prawa człowieka to kwestia poruszana dziś przez liczne środowiska: ludzi nauki, polityków, dziennikarzy, a także zwykłych obywateli. Dzieje się tak, ponieważ mimo podkreślania ich ogromnej wagi, niestety są coraz częściej łamane i naruszane. W obecnych czasach sprzyja temu napięta sytuacja polityczna w wielu krajach, przeradzająca się w konflikty zbrojne, w wyniku których dochodzi do prześladowań oraz nagminnego łamania praw człowieka. Jedną z konsekwencji powyższej sytuacji jest znaczący wzrost liczby osób – uchodźców, którzy są zmuszeni uciekać ze swoich krajów. Pozbawieni praw, godności i środków do życia muszą zacząć życie na nowo i szukać swego domu, a co za tym idzie, gdzie będą się czuli spokojnie i bezpiecznie a przysługujące im prawa będą respektowane.”

dr inż. Edita Sosnowska
koordynator projektu

ze wstępu do monografii
Mamy nadzieję, iż publikacja okaże się interesująca dla Państwa i pomocna w pracy.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.