Czesne w roku akademickim 2016/2017:

Kierunek studiówstudia stacjonarne i niestacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
informatyka i cyberbezpieczeństwo1.900 zł/sem.
(380 zł/mies.)*
390 zł/mies.*
(1.950 zł/sem.)
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)1.900 zł/sem.
(380 zł/mies.)*
390 zł/mies.*
(1.950 zł/sem.)
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi1.700 zł/sem.
(340 zł/mies.)*
350 zł/mies.*
(1.750 zł/sem.)

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

 

Czesne student uiszcza na indywidulany nr rachunku bankowego dostępny w jego profilu w Wirtualnej Uczelni.
Opłata wpisowa i rekrutacyjna (jednorazowa) uiszczana na indywidulany nr konta wygenerowany podczas rekrutacji on-line – 430 zł (350 zł +80 zł)
(Zwrot wpisowego otrzymują kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia lub zrezygnowali przed zakończeniem kolejnych etapów rekrutacji.)

Post a comment

You must be logged in to post a comment.