Ślubowanie

„Wstępując do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej ślubuję uroczyście, że będę:

  • wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwijania własnej osobowości,
  • dbać o honor i dobre imię Uczelni,
  • zachowywać godność studenta,
  • odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni, nauczycieli akademickich  i pozostałych członków jej społeczności,
  • przestrzegać przepisów obowiązujących w Uczelni,
  • przejawiać troskę o mienie Uczelni,
  • wnosić wkład do szczytnych tradycji żakowskiego stanu”