Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie

ohp2ohp1

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie oferuje:

  • Porady indywidualne i zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego i rynku pracy
  • Oferty pracy krajowej i zagranicznej, prace sezonowe, krótkoterminowe i stałe
  • Aktualną informację zawodową
  • Indywidualne planowanie kariery zawodowej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie
ul. Piłsudskiego 31
Tel.  017   852 39 10 ,   853 20 51    wew. 27, 29
e-mail: ceipm.rzeszow@ohp.pl
www.ohp.pl
www.podkarpacka.ohp.pl