Zarządzenie Rektora nr 11/2012 w sprawie wprowadzenia “Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich”

Zarządzenie Rektora nr 12/2012 w sprawie jakości kształcenia

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Wyższej Szkoły Inżynierujno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie w sprawie: dokumentacji efektów kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 1/2013 w sprawie wprowadzenia zasad przygotowywania i zatwierdzania syllabusów przedmiotowych

Zarządzenie Rektora nr 25/2013 w sprawie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Rektora nr 3/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych

Zarządzenie nr 10/2014 Rektora WSI-E w sprawie wprowadzenia wzoru ankiety monitorującej losy absolwentów WSI-E i wzoru ankiety badającej poziom zadowolenia pracodawców z absolwentów/studentów WSI-E

Zarządzenie nr 22/2014 Rektora WSI-E w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania

Zarządzenie nr 24/2014 Rektora WSI-E w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich w Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Zarządzenie nr 33/2014 Rektora WSI-E w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia i przygotowania dokumentacji z uzyskanych efektów przedmiotowych w Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

Zarządzenie Rektora nr 11/2015 w sprawie wprowadzenie zmian w wewnętrznym systemie zapewniania jakości

Zarządzenie Rektora nr 12/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu kształcenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej

Zarządzenie Rektora nr 13/2015 w sprawie powołania komisji ds. dostosowania programów i profilów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do wymagań określonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenie Rektora nr 14/2015 w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia