Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Rzeszów

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to innowacyjny na skalę europejską program wspierania przedsiębiorczości, prowadzony przez sieć 32 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w którym młodzi ludzie mogą przetestować i rozwijać swoje biznesowe projekty nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka.

Jak działa to w praktyce?
Osoby pragnące przetestować swój model biznesowy zgłaszają się do jednego z 32 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, gdzie ich pomysł poddany zostaje wstępnej analizie oraz ocenie szans przetrwania na rynku. Następnym etapem jest już prowadzenie swojej firmy i zdobywanie wiedzy niezbędnej do jej rozwoju.

Młody przedsiębiorca prowadzący swoją firmę w AIP pozostaje nadal osobą fizyczną pracującą głównie nad modelem biznesowym, siłą i rozpoznawalnością marki swoje firmy, natomiast wszelkimi formalnościami, obsługą finansową i prawną jego przedsięwzięcia zajmie się Inkubator użyczający firmie osobowości prawnej. Docelowo preinkubacja może trwać dwa lata, w trakcie których beneficjenci programu uczą się w jaki sposób prowadzić swoją firmę i rozwijać wszystkie jej obszary, zdobywają również wiedzę i doświadczenie z zagadnień finansowo – księgowych obserwując codzienną pracę kadry inkubatora.

AIP nie tworzą żadnych barier wyjścia z preinkubacji. Jeśli młody przedsiębiorca czuje, że jest gotowy wyjść na rynek i przejąć na siebie wszystkie obowiązki, które do tej pory wykonywał dla niego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w każdej chwili może opuścić Preinkubację i działać już całkowicie samodzielnie.

Kontakt:
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – Rzeszów
Grzegorz Kolasiński
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, pok 004b
tel/fax.: (17) 872-10-95
Mob: 515-229-756

Historia sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

1.Pierwsza w Europie sieć 32 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju, zarządzanych przez fundację AIP funkcjonuje pięć lat
2.AIP wypuściły dotychczas ponad 2500 firm działających w 33 inkubatorach w całym kraju. Aktualnie działa 840 firm.
3.AIP wypracowały wysoką jakość usług proinnowacyjnych – w kwietniu 2007 roku jako pierwsza organizacja tego typu, AIP pozytywnie przeszły audyt jakości i otrzymały certyfikat jakości ISO 9001:2000 oraz zostały rekomendowane do Krajowej Sieci Innowacji, świadczących usługi proinnowacyjne dla MSP
4.AIP wypracowały jedyny w Polsce model preinkubacji – najskuteczniejszy sposób wynajdywania i sprawdzania pomysłów innowacyjnych (możliwość prowadzenia firmy na zasadzie pionu inkubatora, bez zakładania własnej działalności gospodarczej)
5.AIP działając pod skrzydłami największej organizacji przedsiębiorców Business Centre Club wypracowały wspólnie z BCC model kojarzenia partnerów, pozyskiwania zleceń dla firm AIP, komercjalizacji projektów innowacyjnych
6.Przy AIP działa Ośrodek Innowacji pod przewodnictwem prof. Jana Antoszkiewicza
7.AIP w 2007 roku za system preinkubacji zostały nominowane przez Polski Rząd do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości (AIP uznane zostały za najlepszą inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości w Polsce)
8.AIP są organizatorami największych polskich projektów społecznych na rzecz przedsiębiorczości (największy w Polsce Konkurs na Biznesplany, targi Startery Biznesu, kampania Ładnego Pisania itp.)
9.Mecenasem AIP jest Euro Bank SA.