Adecco S.A.

Resize of Resize of Nowe adeccov9

Adecco S.A. jest światowym liderem wśród firm świadczących kompleksowe usługi związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz doradztwem personalnym. Przedstawicielem Adecco S.A. w Polsce jest Adecco Poland Sp. z o.o., która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.
Firma opiera swoje działania na doświadczeniu, nowoczesnych metodach i technikach pracy, znajomości
lokalnych rynków oraz dokładnym rozumieniu potrzeb klientów. W trosce o jakość i dostępność do swoich usług. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów oraz klientów, od stycznia 2004 roku prowadzimy serwis rekrutacji do pracy w krajach Unii Europejskiej. Adecco Poland jest członkiem i jednym z założycieli Związku Agencji Pracy Tymczasowej ZAPT, zrzeszającego największe firmy tej branży w Polsce.

Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie:
· rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (Permanent Placement),
· rekrutacja pracowników tymczasowych (Temporary Work),
· weryfikacja i ocena kandydatów (Assessment Center),
· ocena pracowników, określenie braków oraz kierunków rozwoju (Development Center),
· poszukiwania bezpośrednie kluczowych specjalistów, menedżerów oraz na stanowiska kierownicze
(Direct & Executive Serach),
· rekrutacja do pracy za granicą (International Recruitment),
· program zwolnień monitorowanych (Outplacement),
· doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy (Consulting & Adjustment Services),
· obsługa pracowników poprzez biuro zlokalizowane na terenie firmy Klienta (On-Site Management),
· outsourcing usług HR,
· zarządzanie i koordynacja pracy innych dostawców personelu (Master Vendoring),
· wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe (Try & Hire),
· przeprowadzanie testów manualnych i internetowych (Xpert).