WSiE_baner www_6-krz

.

KSIĘGA FUNDATORÓW TABLICY PAMIĄTKOWEJ Z OKAZJI XX – LECIA UCZELNI

Rektor i Senat
Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie
zapraszają na
uroczystą inaugurację XX Roku Akademickiego 2019/2020,
która odbędzie się 12 października 2019 r. (sobota) o godz. 11.00
w auli WSI-E przy ul. Miłocińskiej 46 w Rzeszowie

Program uroczystości:
*Hymn państwowy
*Przemówienie inauguracyjne JM Rektora dr Sylwii Pelc
*Wystąpienia gości
*Immatrykulacja studentów
*Gaudeamus Igitur
*Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
*Wręczenie odznaczeń państwowych
*Wręczenie dyplomów uznania za wkład w utworzenie i rozwój Uczelni
*Wykład inauguracyjny nt. „Kłopoty z kulturą. Pokrewieństwo i kulturowe zróżnicowanie instytucji małżeństwa” – prof. dr hab. Maria Flis, Uniwersytet Jagielloński
* Gaude Mater Polonia

Msza Święta Inauguracyjna zostanie odprawiona w dn. 13. października 2019 r. o godz. 10.00 w Kościele pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes, ul. Prymasa 1000-lecia 1 w Rzeszowie

Przyjaciół Uczelni zachęcamy do wsparcia ufundowania tablicy pamiątkowej z okazji Jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z/ s w Rzeszowie poprzez wpłaty dowolnych kwot na rachunek w Banku Polskiej Spółdzielczości w Rzeszowie o numerze 63193011872710071711980008 z dopiskiem „Jubileusz”.
Z góry serdecznie dziękujemy za życzliwość.
Wszystkich wpłacających zamieścimy w Elektronicznej Księdze Fundatorów.

Kategoria:Aktualności