Uczelniany Zespół ds. zapewniania jakości kształcenia ( powołany Zarządzeniem Rektora nr 16/2018) :

1. Mgr inż. Adrian Moskal – przewodniczący
2. Dr inż. Jacek Derwisz

3. Mgr inż. Paweł Matuła

4. Mgr Jolanta Ptaszek

5. Bogdan Habaj- student

6. Damian Kucharski – student

7. Łukasz Konowalczuk – student