Uczelniany Zespół ds. zapewniania  jakości kształcenia został powołany Zarządzeniem Rektora nr 2/2015 a uzupełniony Zarządzeniem Rektora nr 34/2015:

dr Anna Witkowska – Paleń – Przewodnicząca
dr Przemysław Kolasa
mgr inż. Justyna Wójcik-Leń
mgr Jolanta Ptaszek
oraz przedstawiciele studentów:
Adam Kraus
Magdalena Golenia
Grzegorz Dziura