Uczelniany Zespół ds. zapewniania jakości kształcenia ( powołany Zarządzeniem Rektora nr 27/2019) :

1. Mgr inż. Adrian Moskal – przewodniczący
2. Dr inż. Jacek Derwisz
3. Mgr inż. Paweł Matuła
4. Mgr Jolanta Góra
5. Witold Gorzelany- student
6. Damian Kucharski – student
7. Łukasz Konowalczuk – student