Zespół ds. jakości kształcenia został powołany Zarządzeniem Rektora nr 2/2022 r. w składzie:
A. Moskal -przewodniczący
J. Derwisz -członek
P. Matuła- członek
K. Olender-Ślońska- członek
Damian Kulpa -student
Kacper Krawiec -student
Waldemar Gorzelany -student