Wystawa fotografii

Oblicza Podkarpacia w kontekście różnorodności fotograficznej

Organizatorem wystawy było Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Autorami zdjęć są studenci rzeszowskich uczelni z Polski i Ukrainy, 
których łączy wspólna pasja do fotografii. Fotografie obejmują elementy kultury regionalnej i architektury regionu,przedstawiają typowe miejsca, których doświadczamy codziennie, obiekty artystyczne w przestrzeni publicznej, specyfikę regionu Podkarpacia: 
położenie, zasoby, potencjały do rozwoju, a także relacje mieszkańców, ich życie, różnorodność miejsc, zachowane elementy kultury i tradycji. Studenci wykonali swe 
prace z wykorzystaniem metody fotoreportażu, eseju fotograficznego czy wywiadu z użyciem materiału zdjęciowego w technice analogowej, cyfrowej i lotniczej.

Wystawa czynna była  w Klubie Studenckim od 9 lutego do 15 marca 2015 roku.

www.obliczapodkarpacia.pl 
www.rsf.rzeszow.pl
Kategoria:Wydarzenia