Współczesne techniki pomiarowe w geodezji - szkolenie praktyczne (8 godzin)

Jednodniowe szkolenie adresowane dla osób posiadających wykształcenie geodezyjne, które w ciągu ostatnich lat nie miały styczności z terenową praktyka geodezyjną. Szkolenie obejmuje techniczne aspekty wykorzystywania współczesnego sprzętu geodezyjnego elektronicznych: tachimetrów mogących pracować bezpośrednio w zadanym układzie współrzędnych, oraz dokujących podstawowych przeliczeń geodezyjnych (wcięcia, domiary, przedłużenia prostej itp.) bezpośrednio w terenie, oraz odbiorników GPS – pomiary kinematyczne RTN oraz RTK.

Szkolenie obejmuje 8 godzin zegarowych, z których 6 jest przewidziane na zajęcia w terenie, natomiast dwie godziny na prace kameralne takie jak wgrywanie oraz zgrywanie danych z instrumentów, konfiguracja odbiorników GRS itp. Prace kameralne również wymagają częściowej dostępności otwartego terenu w przypadku odbiorników GPS.

Szkolenie odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie ul Miłocińska 40, w jednym terminie dla grupy 8-12 osobowej, po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscu w kraju.

 1. Pomiary współczesnym tachimetrem elektronicznym, tachimetry Trimble M3 (3 godziny)
 • Pomiary oraz tyczenie prowadzone bezpośrednio w układzie współrzędnych
 • Wykorzystywanie funkcji instrumentu offset kątowy i liniowy, domiary, wcięcia.
 • Pomiary bezlustrowe.
 • Pomiary typu „free station” – wolne stanowisko

 

 1. Pomiary kinematyczne GPS, odbiorniki Trimble R8 (3 godziny)
 • Pomiary oraz tyczenie GPS w oparciu o sieci stacji referencyjnych RTN.
 • Pomiary oraz tyczenie GPS z wykorzystaniem własnej stacji referencyjnej ustawionej na punkcie osnowy państwowej.
 • Wykorzystanie funkcji odbiornika, pomiar metodą wcięć liniowych, pomiar oraz tyczenie punktów na zadanej prostej itp.

 

 1. Prace kameralne obejmujące wgrywanie oraz zgrywanie danych z instrumentów, konfiguracje własnych profili pomiarowych, konfiguracje odbiornika GPS umożliwiającą pobieranie poprawek z zadanej sieci referencyjnej w której posiadamy aktywne konto użytkownika. (2 godziny)

Koszt szkolenia: 300,00 zł/osobę

Termin: po utworzeniu grupy – lipiec 2015 r.

Prowadzący: mgr inż. Paweł Matuła

Współczesne techniki pomiarowe w geodezji - szkolenie praktyczne (16 godzin)

Dwudniowe szkolenie adresowane dla osób posiadających wykształcenie geodezyjne lub pokrewne techniczne, które w ciągu ostatnich lat nie miały styczności z terenową praktyka geodezyjną. Szkolenie obejmuje techniczne oraz teoretyczne aspekty wykorzystywania współczesnego sprzętu oraz dostępnych obecnie technologii w pomiarach geodezyjnych takich jak: tachimetrów mogących pracować bezpośrednio w zadanym układzie współrzędnych, oraz dokonujących podstawowych przeliczeń geodezyjnych (wcięcia, domiary, przedłużenia prostej itp.) bezpośrednio w terenie, oraz odbiorników GPS – pomiary statyczne, kinematyczne RTN oraz RTK.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zegarowych pierwszy dzień jest poświęcony tachimetrii, drugi technologii GPS. Części teoretyczne szkolenia odbędą się w formie wykładu, oraz warsztatów odbywających się przy stanowiskach komputerowych, podczas których uczestnicy szkolenia samodzielnie wgrywają dane oraz dokonują konfiguracji instrumentów wykorzystywanych w dalszej terenowej części szkolenia.

Szkolenie w odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie ul Miłocińska 40, w jednym terminie dla grupy 8-12 osobowej, po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscu w kraju.

 

Dzień 1

 1. Pomiary współczesnym tachimetrem elektronicznym wykład teoretyczny oraz ćwiczenia na pracowni (4 godziny)
 • Zasada działania tachimetrów, pomiar lustrowy i bezlustrowy, dokładności, standardy i formaty zapisu danych, przekrój dostępnych na rynku producentów i rozwiązań technicznych (tachimetry zrobotyzowane itp.)
 • Zasada pracy w układzie współrzędnych i prowadzenia obliczeń przez oprogramowanie tachimetru, realizacja wcięć – w szczególności wielonawiązaniowe wcięcie wstecz realizowane sytuacyjnie i wysokościowo umożliwiające pomiar metoda wolnego stanowiska.
 • Omówienie podstawowych metod pomiaru oraz tyczenia.

 

 1. Ćwiczenia terenowe z obsługi tachimetrów, Trimble M3 (4 godziny)
 • Pomiary oraz tyczenie prowadzone bezpośrednio w układzie współrzędnych
 • Wykorzystywanie funkcji instrumentu offset kątowy i liniowy, domiary, wcięcia.
 • Pomiary bezlustrowe.
 • Pomiary typu „free station” – wolne stanowisko.
 • Tworzenie raportów.
 • Wykorzystywanie kodów.

 

Dzień 2

 1. Pomiary GPS podstawy teoretyczne. (4 godziny)
 • Zasada działania systemu oraz odbiornika GPS.
 • Idea pomiarów różnicowych, pojęcie wektora GPS, metody pomiarów statycznych oraz wykorzystania tak otrzymanych danych w pomiarach precyzyjnych, oraz zakładaniu osnów geodezyjnych.
 • Metody pomiaru w czasie rzeczywistym RTK i RTN, pojęcie stacji referencyjnej.
 • Opis dostępnych w Polsce sieci stacji referencyjnych GPS na przykładzie ASG-EUPOS oraz TPI NetPro.

 

 1. Pomiary GPS zajęcia terenowe odbiorniki Trimble R8. (4 godziny)
 • Pomiar statyczny GPS.
 • Pomiary oraz tyczenie GPS z wykorzystaniem własnej stacji referencyjnej ustawionej na punkcie osnowy państwowej.
 • Pomiar RTN z wykorzystaniem dostępu do sieci TPI NetPro, samodzielna konfiguracja ustawień sieciowych odbiornika.
 • Wykorzystanie funkcji odbiornika, pomiar metodą wcięć liniowych, pomiar oraz tyczenie punktów na zadanej prostej itp.

Koszt szkolenia: 600,00 zł/osobę

Termin: po utworzeniu grupy – lipiec 2015 r.

Prowadzący: mgr inż. Paweł Matuła