Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Proces dydaktyczny dodatkowo wspomagany jest przez pracowników naukowych z wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów –  praktyków życia gospodarczego wywodzących się z renomowanych firm i instytucji. Tak dobrani dydaktycy zapewniają wysoki poziom nauczania nawiązujący do realiów gospodarczych regionu, Polski i Europy.

KATEDRA GEODEZJI

Dr hab. inż. Waldemar Krupiński, prof. WSI-E – kierownik katedry
Prof. dr inż. Piotr Dwulit
Prof. dr hab. inż. Yaromyra Kostetska
Dr inż. Marek Plewako
Dr inż. Władysław Szalacha
Dr Tadeusz Jasiński
Dr Marek Fura
Mgr inż. Jacek Blezień
Mgr inż. Paweł Matuła
Mgr inż. Sławomir Krygowski
Mgr Maurycy Lisowicz
Mgr Marek Maksymowicz

KATEDRA KATASTRU I GEODEZYJNEGO PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI

Prof. dr hab. inż. Karol Noga – kierownik katedry
Dr hab. inż. Lech Lichołai
Dr inż. Adam Sanek
Dr inż. Justyna Wójcik – Leń
Dr inż. Monika Balawejder
Mgr inż. Magdalena Sęp

KATEDRA FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI I SKANINGU

Prof. dr hab. inż. Krystyna Burshtynska – kierownik katedry
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr inż. Artur Warchoł

KATEDRA GEOINFORMATYKI I KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ

Dr inż. Jacek Derwisz – kierownik katedry
Prof. dr hab. inż. Kornelyj Tretyak
Mgr inż. Tomasz Prajs

KATEDRA COACHINGU I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Dr Przemysław Kolasa – Kierownik katedry
Dr Joanna Hałaj
Dr Sylwia Pelc
Dr Damian Barnat
Mgr Aneta Michno

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Mgr Waldemar Nahurski
Mgr Beata Kizowska-Lepiejza

Post a comment

You must be logged in to post a comment.