Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Proces dydaktyczny dodatkowo wspomagany jest przez pracowników naukowych z wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów –  praktyków życia gospodarczego wywodzących się z renomowanych firm i instytucji. Tak dobrani dydaktycy zapewniają wysoki poziom nauczania nawiązujący do realiów gospodarczych regionu, Polski i Europy.

KATEDRA GEODEZJI

Dr hab. inż. Waldemar Krupiński, prof. WSI-E – kierownik katedry
Prof. dr inż. Piotr Dwulit
Dr inż. Marek Plewako
Dr inż. Władysław Szalacha
Dr inż. Grzegorz Zaguła
Dr Marek Fura
Dr inż. Edita Sosnowska
Dr Kamil Szpyt
Mgr inż. Paweł Matuła
Mgr inż. Sławomir Krygowski
Mgr inż. Henryk Gniewek
Mgr Marek Maksymowicz
Mgr Agnieszka Koryl

KATEDRA FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI I SKANINGU

Prof. dr hab. inż. Krystyna Burshtynska – kierownik katedry
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr inż. Artur Warchoł
Mgr inż. Adrian Moskal
Mgr inż. Agnieszka Struś

KATEDRA GEOINFORMATYKI I KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ

Dr inż. Jacek Derwisz – kierownik katedry
Prof. dr hab. inż. Kornelyj Tretyak
Mgr inż. Tomasz Prajs

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Mgr Waldemar Nahurski
Mgr Beata Kizowska-Lepiejza

Post a comment

You must be logged in to post a comment.