Kadrę dydaktyczną tworzy zespół doskonałych, wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych. Proces dydaktyczny dodatkowo wspomagany jest przez pracowników naukowych z wyższych uczelni Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów –  praktyków życia gospodarczego wywodzących się z renomowanych firm i instytucji. Tak dobrani dydaktycy zapewniają wysoki poziom nauczania nawiązujący do realiów gospodarczych regionu, Polski i Europy.

KATEDRA GEODEZJI

Dr hab. inż. Waldemar Krupiński, prof. WSI-E – kierownik katedry
Dr inż. Marek Plewako
Dr inż. Grzegorz Oleniacz
Dr inż. Arkadiusz Doroż
Dr inż. Władysław Szalacha
Dr hab. inż. Grzegorz Zaguła
Dr hab. inż. Piotr Banasik
Dr Bogusław Ulijasz
Dr Michał Rut
Dr Marian Gad
Dr Marek Fura
Dr inż. Edita Sosnowska
Mgr inż. Magdalena Sęp
Mgr inż. Katarzyna Lichołai
Mgr Przemysław Hus

KATEDRA FOTOGRAMETRII, TELEDETEKCJI I SKANINGU

Prof. dr hab. inż. Krystyna Burshtynska – kierownik katedry
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Mgr inż. Paweł Matuła

KATEDRA GEOINFORMATYKI I KARTOGRAFII NUMERYCZNEJ

Dr inż. Jacek Derwisz – kierownik katedry
Prof. dr hab. inż. Kornelyj Tretyak
Mgr inż. Adrian Moskal

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Mgr Beata Kizowska-Lepiejza

Post a comment

You must be logged in to post a comment.