Kampus Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej znajduje się z dala od centrum miasta, w malowniczej dzielnicy Rzeszowa, przy ulicy Miłocińskiej. Budynki Uczelni umiejscowione są w zabytkowym parku. W sąsiedztwie Uczelni znajdują się liczne obiekty rekreacyjne, z których, szczególnie w okresie wiosenno-letnim korzystają studenci i pracownicy uczelni. Są to min. stadnina koni, korty tenisowe, hala i boiska sportowe.

W obiektach uczelni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety, nagłośnienie, oświetlenie) znajdują się następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 • 3 pracownie komputerowe po 25 stanowisk ze stałym łączem internetowym,
 • laboratorium geoinformatyczne na 20 stanowisk,
 • pracownia fizyki ze wspomaganiem komputerowym na 20 stanowisk,
 • 4 sale wykładowe,
 • 2 sale ćwiczeniowe,
 • 6 pokoi biurowych dla pracowników administracji,
 • 6 pokoi dla nauczycieli akademickich,
 • sala posiedzeń,
 • klub studencki,
 • biuro karier,
 • biuro samorządu studenckiego i koła naukowego.

Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć.

Posiadane pracownie informatyczne oraz dostępne w czytelni komputerowej stanowiska komputerowe wyposażone są w następujące oprogramowania ogólnodostępne dla studentów: Google Earth, Gimp, PCI Geomatika, Delta, Firefox, Internet Explorer, Bentley PowerDraft, WinKalk, MicroMap, Quantum GIS, Adobre Reader, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, ISRU, Irfan View, EGB 2000, Delphi 7, Autocad 2014, Geonet, Sesut, Ewopis, EWMapa 11FB, C-Geo, GeoMedia 2013, Surfer , Mapa SG, ArcGIS.

Zestaw oprogramowania jest sukcesywnie uzupełniany w miarę potrzeb dydaktycznych.

Instrumentarium geodezyjne wyposażone jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający realizację zajęć praktycznych w na kierunku geodezja i kartografia:

– tachimetr elektroniczny (Trimble M3 5” i 3”)
– odbiorniki GPS (TRIMBLE)
– niwelatory z oprzyrządowaniem
– teodolity
– skaner laserowy FARO FOCUS 3D z oprogramowaniem FARO SCENE
ponadto
– lustra, spodarki, statywy, węgielnice, ruletki, tyczki.

W obiektach Uczelni działa sieć bezprzewodowego Internetu, z której mogą korzystać studenci i pracownicy w dowolnym czasie i miejscu (sale dydaktyczne, hole, klub studencki, bufet, pokoje administracyjne, katedry).

Pracownia fizyki posiada pomoce dydaktyczne do przeprowadzania ćwiczeń wynikających z realizowanego na kierunku geodezja i kartografia programu kształcenia tj.: zestaw sprzętowy do mechaniki , zestaw sprzętowy do optyki , zestaw sprzętowy do nauki o magnetyzmie, zestaw sprzętowy do mieszania barw, zestaw do elektryczności/elektroniki, zestaw sprzętowy do optyki II. Program kształcenia z fizyki realizowany jest z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.