Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 2000 r. Decyzją MEN  nr  DNS-1-0145-457/EKo/2000 z dnia 02 sierpnia 2000 r. została wpisana do rejestru niepublicznych uczelni zawodowych pod nr 43. Po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna została przekształcona w uczelnię niepubliczną, co zostało potwierdzone wpisem do rejestru uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 147 (decyzja MENiS nr DSW-3-4001-1014/TT/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.).

Po wprowadzeniu elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych WSI-E z siedzibą w Rzeszowie została wpisana pod numerem 312.

Założycielem Uczelni jest STUDENT Sp. z o. o.

Obecnie WSI-E prowadzi 1,5 – roczne studia magisterskie uzupełniające, 3,5-letnie studia inżynierskie oraz 2 – semestralne studia podyplomowe , kursy  i szkolenia.