Czesne od roku akademickiego 2019/2020:

Kierunek studiówstudia stacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)2.250 zł/sem.
(450 zł/mies.)*
460 zł/mies.*
(2.300 zł/sem.)

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

Kierunek studiówstudia niestacjonarne
Płatne w ratach semestralnychPłatne w ratach miesięcznych
geodezja i kartografia(studia I i II stopnia)2.200 zł/sem.
(440 zł/mies.)*
450 zł/mies.*
(2.250 zł/sem.)

*Czesne płatne przez okres 10 m-cy.

 

Czesne student uiszcza na indywidualny nr rachunku bankowego dostępny w jego profilu w Wirtualnej Uczelni.
Opłata wpisowa i rekrutacyjna (jednorazowa) uiszczana na indywidualny nr konta wygenerowany podczas rekrutacji on-line –  430 zł (350 zł +80 zł)
(Zwrot wpisowego otrzymują kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia lub zrezygnowali przed zakończeniem kolejnych etapów rekrutacji.)

Post a comment

You must be logged in to post a comment.