Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Termin: 22-23.03.2018 r., godz. 9.00 – 15.00
Koszt: 600,00 zł/osoby (obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pliki ćwiczeniowe *.dgn, *.dxf, *.dwg), przerwę kawową, obiad).

 Po ukończeniu szkolenia dla średniozaawansowanych uczestnik potrafi:

  • tworzyć obiekty rysunkowe (multilinia, pierścień, obwiednia, region, obraz rastrowy),
  • tworzyć tolerancje geometryczne oraz tworzyć i edytować style wymiarowania,
  • używać odnośników zewnętrznych,
  • tworzyć bloki i atrybuty oraz bloki dynamiczne,
  • zarządzać warstwami (filtr warstw, menedżer stanów warstw),
  • tworzyć arkusze i widoki arkuszy,
  • drukować i publikować dokumentację,
  • tworzyć i pracować z zestawami arkuszy,
  • używać pól i atrybutów.

*Wymagana minimalna liczebność grupy to 10 osób.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres: info@wsie.edu.pl lub faksem na nr 17/ 866 04 32 do dnia: 28 lutego 2018

Karta zgłoszeniowa AutoCad średniozawansowany

Wpłaty do 28 lutego 2018  roku należy uiścić na konto nr BS Ropczyce: 77 9171 0004 0010 0205 2000 0010

Kontakt: 17/ 866 04 34, 32

Trener:

mgr inż. Katarzyna Kotas

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem (Praktyczne wykorzystanie CAD w geodezji, Systemy Informacji Przestrzennej, Mapy Numeryczne, Programy Użytkowe w Geodezji, Geomatyka).

Posiada bogate doświadczenie z zakresu współtworzenia oprogramowania, zaawansowanej znajomości systemów CAD (Bentley Systems oraz AUTODESK), jego dystrybucji, wdrażaniu (Bentley Systems) jak i wsparciu technicznemu. Wieloletni trener Bentley Institute.

Prowadzi szkolenia m.in. dla: KGHM Polska Miedź S.A., Urzędów Miast, Urzędów Gmin, uczelni, techników, mikro, średnich i makro przedsiębiorstw.