rek-online

 

Nabór ciągły

Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi jest dostarczenie pełnej oraz zintegrowanej wiedzy oraz miękkich umiejętności menedżerskich pozwalających słuchaczom w świadomy
i profesjonalny sposób zarządzać zespołami ludzkimi. Rozwijają one kompetencje oficerów, kadry kierowniczej oraz osób chcących podnosić swoje kwalifikacje menedżerskie.

Program studiów obejmuje 234 godziny wykładów i ćwiczeń, w ramach których realizowane są trzy główne bloki tematyczne: Rozwój osobisty menedżera, Warsztat menedżera oraz Zaplecze „techniczne” menedżera.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z różnych ośrodków akademickich (m.in.: UE w Krakowie, KUL w Lublinie), z doświadczeniem praktycznym.

Czas trwania – 2 semestry

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:
Współczesne metody zarządzania
Coaching rozwoju osobistego I kariery
Psychologiczne aspekty motywacji, osiągania celów i wprowadzania zmian
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Menedżer jako coach
Mediacje w sytuacjach kryzysowych
Prawo pracy
Budowanie efektywnych zespołów zadaniowych
Trening umiejętności komunikacyjnych

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 2900 zł + 300 zł opłata wpisowa
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.450,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz.9.00 – 15.30
sobota w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21, 36 lub 34, rekrutacja@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.