rek-online

 

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości  oraz przygotowanie do zdania przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (w ramach postępowania kwalifikacyjnego) egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości. Absolwenci studiów podyplomowych po odbyciu 6 miesięcznej praktyki będą przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw. Uzyskane kwalifikacje umożliwią również wypełnienie obowiązków związanych z powszechną taksacją po wprowadzeniu podatku katastralnego. Program 2-semestralnych studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCI jest zgodny z minimum programowym określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.

Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o dowolnym kierunku.

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

10 % zniżki na praktyki zawodowe (w formie warsztatowej) odbywane w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie.

Przedmioty
Podstawy prawa
Podstawy wiedzy o gospodarce nieruchomościami
Podstawy wiedzy ekonomicznej
Podstawy wiedzy ekonomicznej z zakresu rynku nieruchomości i inwestycji
Podstawy statystyki i ekonometrii
Wycena nieruchomości – wprowadzenie
Rzeczoznawca majątkowy
Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości
Umiejętności interdyscyplinarne
Podstawy wiedzy technicznej
Seminarium dyplomowe

 

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 3.500 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.750,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne nie obejmuje opłaty za egzamin dyplomowy (300 zł) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (30zł).

Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

 

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Miłocińska 40
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz.8.00 – 15.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,22, dziekanat@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.