rek-online


Nabór ciągły

Podstawowym celem studiów podyplomowych jest nabycie przez uczestników teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości  oraz przygotowanie do zdania przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (w ramach postępowania kwalifikacyjnego) egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości. Absolwenci studiów podyplomowych po odbyciu 6 miesięcznej praktyki będą przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z wyceną wszystkich typów nieruchomości, środków trwałych i przedsiębiorstw. Uzyskane kwalifikacje umożliwią również wypełnienie obowiązków związanych z powszechną taksacją po wprowadzeniu podatku katastralnego. Program 2-semestralnych studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCI jest zgodny z minimum programowym określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r.

Studia Podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia o dowolnym kierunku.

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

10 % zniżki na praktyki zawodowe (w formie warsztatowej) odbywane w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Rzeszowie.

Przedmioty
Podstawy prawa
Podstawy wiedzy o gospodarce nieruchomościami
Podstawy wiedzy ekonomicznej
Podstawy wiedzy ekonomicznej z zakresu rynku nieruchomości i inwestycji
Podstawy statystyki i ekonometrii
Wycena nieruchomości – wprowadzenie
Rzeczoznawca majątkowy
Szczegółowe zagadnienia wyceny nieruchomości
Umiejętności interdyscyplinarne
Podstawy wiedzy technicznej
Seminarium dyplomowe

Opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Karol Noga

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry): 3.400 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.700,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

 

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny  od poniedziałku do piątku  w godz.9.00 – 15.30
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20,21, rekrutacja@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.