rek-online

 

 Nabór ciągły

2-semestralne studia podyplomowe dedykowane dla nauczycieli nie posiadających wykształcenia kierunkowego, a chcących rozszerzyć zakres nauczanych przedmiotów o Geodezję i Kartografię. Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Oferta skierowana do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych lub ścisłych.  Program studiów oprócz wymaganej w rozporządzeniu dydaktyki i praktyki zawodowej, obejmuje typowe zagadnienia realizowane podczas nauczania w technikum geodezyjnym, w tym prowadzenie zajęć terenowych z geodezji. Sposób prowadzenie dzienników, obliczeń, oraz pomiarów został dostosowany do wymagań stawianych absolwentom podczas egzaminów zawodowych.

Wykaz przedmiotów:
Geodezja
Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
Geodezja inżynieryjna i pomiary specjalne
Prawo
Dydaktyka geodezji i kartografii
Kartografia
Fotogrametria i teledetekcja
Rachunek wyrównawczy
Seminarium dyplomowe
Elektroniczna technika pomiarowa
Programy użytkowe w geodezji
Grafika inżynierska
Praktyka dydaktyczna

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

Opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Karol Noga

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry) : 3.400 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.700,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30
sobota w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21, 36 lub 34 rekrutacja@wsie.edu.pl