rek-online


Nabór ciągły

2-semestralne studia podyplomowe, dedykowane dla osób związanych z branżą geodezyjną, ale nie posiadających kierunkowego wykształcenia, lub osób które zdobyły to wykształcenia w okresie kiedy branża geodezyjna była jeszcze w pełni analogowe. Studia obejmują podstawowe zagadnienia związane z technicznymi oraz matematycznymi podstawami prowadzenia prac geodezyjnych obejmujących niwelacje z wykorzystaniem niwelatorów analogowych i kodowych (precyzyjnych) , pomiary tachimetryczne, GPS, fotogrametrię oraz skaning laserowy oraz podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem osnów. Około 30% zajęć będzie odbywać się w formie warsztatów terenowych ponadto program studiów obejmuje zajęcia terenowe organizowane, podczas których wykonywane są samodzielne prace pomiarowe obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych z wykorzystaniem niwelacji, tachimetrii oraz pomiarów GPS RTK. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem następującego sprzętu: Tachimetry Trimble M3, GPS Trimble R8, niwelatory analogowe Topcon oraz precyzyjne, kodowe Trimble DiNi. Ponadto program studiów obejmuje podstawy prawa geodezyjnego w Polsce oraz zajęcia z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania używanego w Polsce w branży geodezyjnej (EW Mapa, Winkalk/Micromapa, C-Geo podstawy CAD). Studia są kierowane przede wszystkim do osób mających wykształcenia techniczne, rolnicze, przyrodnicze lub administracyjne, które z racji wykonywanej pracy mają styczność z pomiarami geodezyjnymi, geoportalami, ewidencją gruntów i budynków, pomiarami inżynierskimi, nadzorem inwestycji oraz geodezją leśną i rolną, nie posiadają jednak systematycznej wiedzy z tej dziedziny.

Wykaz przedmiotów:

Geodezja
Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
Geodezja inżynieryjna i pomiary specjalne
Prawo
Kartografia
Podstawy fotogrametrii i skaningu laserowego
Geodezja satelitarna
Kataster nieruchomości
Elektroniczna technika pomiarowa
Programy użytkowe w geodezji
Grafika inżynierska
Seminarium dyplomowe

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

 

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry) : 4.200 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 1.700,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny A, ul. Miłocińska 46
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30
sobota zjazdowa w godz. 9.00 – 13.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 21 lub 34 rekrutacja@wsie.edu.pl