rek-online

 

2-semestralne studia podyplomowe, dedykowane dla osób związanych z branżą geodezyjną, ale nie posiadających kierunkowego wykształcenia, lub osób które zdobyły to wykształcenia w okresie kiedy branża geodezyjna była jeszcze w pełni analogowe. Studia obejmują podstawowe zagadnienia związane z technicznymi oraz matematycznymi podstawami prowadzenia prac geodezyjnych obejmujących niwelacje z wykorzystaniem niwelatorów analogowych i kodowych (precyzyjnych) , pomiary tachimetryczne, GPS, fotogrametrię oraz skaning laserowy oraz podstawowe zagadnienia związane z zakładaniem osnów. Około 30% zajęć będzie odbywać się w formie warsztatów terenowych ponadto program studiów obejmuje zajęcia terenowe organizowane, podczas których wykonywane są samodzielne prace pomiarowe obejmujące wykonanie mapy do celów projektowych z wykorzystaniem niwelacji, tachimetrii oraz pomiarów GPS RTK. Zajęcia praktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem następującego sprzętu: Tachimetry Trimble M3, GPS Trimble R8, niwelatory analogowe Topcon oraz precyzyjne, kodowe Trimble DiNi. Ponadto program studiów obejmuje podstawy prawa geodezyjnego w Polsce oraz zajęcia z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania używanego w Polsce w branży geodezyjnej (EW Mapa, Winkalk/Micromapa, C-Geo podstawy CAD). Studia są kierowane przede wszystkim do osób mających wykształcenia techniczne, rolnicze, przyrodnicze lub administracyjne, które z racji wykonywanej pracy mają styczność z pomiarami geodezyjnymi, geoportalami, ewidencją gruntów i budynków, pomiarami inżynierskimi, nadzorem inwestycji oraz geodezją leśną i rolną, nie posiadają jednak systematycznej wiedzy z tej dziedziny.

Wykaz przedmiotów:

Geodezja
Matematyczne podstawy pomiarów geodezyjnych
Geodezja inżynieryjna i pomiary specjalne
Prawo
Kartografia
Podstawy fotogrametrii i skaningu laserowego
Geodezja satelitarna
Kataster nieruchomości
Elektroniczna technika pomiarowa
Programy użytkowe w geodezji
Grafika inżynierska
Seminarium dyplomowe

Dbamy o komfort, czas i pieniądze naszych studentów – część zajęć prowadzona będzie w formie e-learningu.

 

CZESNE ZA STUDIA (2 semestry) : 4.200 zł + 300 zł OPŁATA WPISOWA
Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line.

Wpłaty czesnego w wysokości 2.100,00 zł należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem każdego semestru. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne nie obejmuje opłaty za egzamin dyplomowy (300 zł) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (30zł).

Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Miłocińska 40
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20 lub 22 dziekanat@wsie.edu.pl