Skorzystaj z finansowania studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Studia podyplomowe w WSI-E w zależności od specjalności, skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia. Adresowane są do osób  pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy, zawodach. Szkolenia pracowników, jakimi niewątpliwie są również studia podyplomowe są więc dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji na studia oraz zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym .

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe zawierający zdjęcie kandydata w wersji elektronicznej (wygenerowany podczas rekrutacji on-line, zakładka Wydruki -> Drukuj kwestionariusz),
  • podpisane załączniki wygenerowane z rekrutacji on-line (zakładka Wydruki -> Wydrukuj załączniki),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (wpłaty kandydat dokonuje na indywidualny nr konta wygenerowany podczas rekrutacji on-line)

Absolwenci studiów I lub II stopnia w WSI-E korzystają z 20% zniżki w opłacie czesnego na studiach podyplomowych

Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej należy złożyć z dokumentami w terminie rekrutacji. Opłatę wpisową uiścić należy na indywidualny nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji on-line. Wpłaty czesnego  należy dokonać na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Oplata może zostać rozłożona na 2 raty na pisemne podanie złożone do Rektora. Czesne należy uiścić na indywidualny nr rachunku bankowego nadany przez dziekanat po uruchomieniu studiów (inny niż wygenerowany podczas rekrutacji on-line).

Regulamin studiów podyplomowych

Punkt rekrutacyjny: bud. dydaktyczny B, ul. Milocińska 40
zapraszamy od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00
Kontakt: 17/ 866 04 30 wew. 20, 22 dziekanat@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.