rektor3

Rektor

dr Sylwia Pelc

prorektor3

Prezydent

prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski

dziekan3

Dziekan

dr inż. Anna Szopińska