Areál Vysokej školy inžiniersko-ekonomickej je vzdialený od centra mesta, v peknej okrajovej časti Rzeszova na ulici Miłocinskej. Objekty školy sa nachádzajú v starom parku. V susedstve sú mnohé rekreačné zariadenia, ktoré hlavne v jarnom a letnom období slúžia študentom i pracovníkom školy. Patria k ním jazdecký klub, tenisový kurt, ihriská a športová hala.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.