Absolvent  3 – semestrálneho štúdia II. stupňa Geoinformatika a laserové skenovanie získa vedomosti, ktoré mu umožnia riešiť technické, technologické a organizačno-právne problémy v odboroch ako: nadzemné letecké a pozemné skenovanie, digitálna fotogrametria, fotointerpretácia, pokročilé programátorské techniky a prevádzkovanie nehnuteľností.

Absolventi môžu pracovať na geodetických odboroch v štátnej správe alebo samospráve, v štátnych aj samosprávnych orgánoch, ktoré pôsobia v správe nehnuteľností, v geodetických a projekčných ateliéroch, firmách poskytujúcich informatické služby pre geodetov alebo môžu podnikať v odbor geodézia a kartografia. Vysoko kvalifikovaní odborníci v oblasti aplikovania informatických riešení v geodézie a kartografie majú v geodézii a v široko poňatej správe nehnuteľností široké uplatnie.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.