Zapraszamy na studia 

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie

 

Jeśli wybrałeś studia inżynierskie lub magisterskie

w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie na kierunku:

• Geodezja i kartografia

to wykonaj następujące czynności niezbędne przy rekrutacji

Krok 1

Zarejestruj się na stronie: www.wsie.edu.pl > zakładka Rekrutacja > REKRUTACJA ON – LINE

 • na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) w terminie do 31 sierpnia 2022 r.
 • na studia II stopnia (magisterskie) w terminie do 28 lutego 2023 r.

Po rejestracji otrzymasz (na swoją skrzynkę e-mailową) indywidualne hasło z dostępem do strony z kwestionariuszem osobowym i załącznikami (do wydruku i podpisu) oraz numerem subkonta, na który musisz dokonać opłaty wpisowej (350 PLN) i rekrutacyjnej (80 PLN) (jest to konto jednorazowe na potrzeby rekrutacji)

Krok 2-Wydrukuj wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z załączonym zdjęciem w wersji elektronicznej i podpisz go

– Dokonaj  opłaty wpisowej (350 PLN) i rekrutacyjnej (80 PLN) na subkonto indywidualne wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej

Nazwa Banku:

Bank Polskiej Spółdzielczości, I Oddział Rzeszów, Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20,  35-222 Rzeszów, Polska

(nr indywidualnego subkonta wygenerowanego dla kandydata)

(dopisz tytułem: opłata rekrutacyjna i wpisowa: Nazwisko i imię)

Wydrukuj i podpisz oświadczenia:  o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, zgodę na udział w kampaniach promocyjnych Uczelni  (na jednym formularzu)

Wydrukuj i podpisz ślubowanie

– Wydrukuj i podpisz Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych

Krok 3– Złóż w punkcie rekrutacyjnym Uczelni lub prześlij pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

z siedzibą w Rzeszowie

Wydział Przedsiębiorczości

ul. Miłocińska 40

35-232 Rzeszów

następujące dokumenty w oryginale:

 • kwestionariusz osobowy (podpisany, wydrukowany z systemu rekrutacja on – line, zakładka „wydruki”)
 • przy ubieganiu się na studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

a)     świadectwo ukończenia szkoły średniej

b)    świadectwo dojrzałości oryginał/odpis

 • przy ubieganiu się na studia II stopnia (magisterskie)

a)     dyplom ukończenia studiów I stopnia  (podpisany)

 • oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej (łącznie 450 PLN) na subkonto indywidualne kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej
 • oświadczenia dotyczące: zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji, zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata, zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (podpisane), zgody na udział w kampaniach promocyjnych Uczelni
 • ślubowanie (podpisane)
 • oświadczenie RODO
Krok 4 – Po zakończeniu terminu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę przyjętych na dany kierunek studentów poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń uczelni, którą możesz sprawdzić

– Otrzymujesz pocztą elektroniczną od Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 • informację o wyniku rekrutacji
 • informację o rozpoczęciu roku akademickiego
Krok 5

– Z dziekanatu otrzymujesz wiadomość  e-mail: z nr albumu studenta, który umożliwia dostęp do Wirtualnej Uczelni (WU). Dostęp do Wirtualnej Uczelni pozwala Ci na sprawdzenie rozkład zajęć, dostęp do informacji dla studentów, dokumentów, regulaminów, kontaktu z dziekanatem

Po zalogowaniu się na Wirtualnej Uczelni otrzymujesz nr subkonta (inne niż było przy rekrutacji), na które wnosisz wpłaty czesnego

Pierwszą wpłatę czesnego musisz wnieść do 1 października (na studiach II stopnia do 1 marca)

Dodatkowe informacje o studiach dla kandydatów uzyskasz pod adresami: