Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Cyberbezpieczeństwo  zostały powołane decyzją MNiSW nr DSW.ZNU.6022.253.3.2015/2016.EK/AN z dn. 13.stycznia 2016 r.

 Absolwent 3,5 – letnich studiów inżynierskich o profilu praktycznym na kierunku informatykacyberbezpieczeństwo posiądzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu programowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz informatyki śledczej. Studia na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo przygotowują absolwentów do pracy związanej zarówno z funkcjonowaniem informatycznych systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, jak i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Dodatkowym atutem absolwentów będzie wiedza z zakresu prawnych aspektów pozyskiwania i ochrony danych.

Ukończenie studiów na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo pozwoli absolwentowi sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych, w szczególności danych cyfrowych wykorzystujących systemy informatyczne, co daje mu kompetencje do pracy w dużych firmach informatycznych, służbach mundurowych, a także da szansę na własną niezależną działalność gospodarczą.

Programowanie systemów informatycznych

Specjalność przygotowuje do samodzielnego projektowania i tworzenia programów komputerowych z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi programistycznych. Absolwent otrzymuje praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy na każdym stanowisku związanym z projektowaniem, testowaniem, aktualizowaniem, konserwacją nawet bardzo skomplikowanych aplikacji   programistycznych oraz złożonych systemów informatycznych. Posiada kompetencje pozwalające sporządzać dokumentację do uruchomienia i wdrażania oprogramowania.

Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku

Praktyczny profil kształcenia na kierunku cyberbezpieczeństwo i informatyka zapewnia współpraca m. in. z:

  • SoftSystem Sp. z o. o. w Rzeszowie
  • ZETO RZESZÓW Sp. z o. o.
  • OPTeam S.A.
  • TOP S.A. w Rzeszowie