Kursy języków obcych dla:
 • Dzieci, młodzieży i studentów
 • Osób dorosłych
 • Firm – język obcy zawodowy lub ogólny
 • Nauczycieli
 • Innych grup zawodowych
Rodzaje kursów:
 • Tradycyjne – rozwijające wszystkie sprawności językowe (mówienie słuchanie, czytanie, pisanie) z komponentem gramatycznym
 • Konwersacje – w grupach indywidualnych lub intensywnych
 • „Skrojone” według potrzeb i oczekiwań słuchaczy
ZAPEWNIAMY:
 • Doświadczoną, profesjonalną kadrę nauczycieli języków obcych, w tym native-speaker’ów
 • Solidne przygotowanie do egzaminów oferowanych przez instytucje międzynarodowe, oraz do egzaminów maturalnych i kończących naukę w gimnazjum
 • Nieodpłatnie podręcznik wiodący oraz materiały ksero
 • Nadzór metodyczny nad zajęciami
 • Opiekę nad najmłodszymi uczestnikami kursów – dzieci szkół podstawowych
 • Przyjazną atmosferę oraz zabawę z językiem obcym
Czas trwania kursu:
 • od września do czerwca, od 100 do 120 godz./ rok, 2 razy w tygodniu po 2 godz, lub raz w tygodniu po 3-4 godz. Zajęcia prowadzone w godz. 15.30-21.00 od poniedziałku do piątku i w soboty. Dla dzieci  ( w wieku 7-12 lat ) 2 godz./tydz.
Program kursu:

Rozwija we właściwych proporcjach – w zależności od typu kursu – cztery sprawności językowe: rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, sprawność mówienia oraz pisania,  zakres słownictwa z  języka ogólnego (lub języka zawodowego – w wybranych kursach) oraz poprawność wypowiedzi. Kursy kończące się egzaminami międzynarodowymi rozwijają ponadto techniki i strategie potrzebne do zdania egzaminu. Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania od poziomu A1 do C2 wg skali Rady Europy. Poziom zaawansowania   przed zapisaniem się na kurs określa się  w oparciu o wynik testu poziomującego  lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Certyfikaty

Wydawane po zakończeniu kursu ( zaliczeniu testów) i osiągnięciu pełnego poziomu zaawansowania wg skali Rady Europy.

Kadra prowadząca kursy:

Doświadczeni nauczyciele z dyplomem studiów magisterskich filologii obcej oraz nauczyciele obcokrajowcy – native speakers – w grupach od poziomu średniozaawansowanego.

Liczebność grupy:
 • Od 5 do 10 osób w grupach standardowych
 • Od 3 do 4 osób w grupach intensywnych
 • Od 1 do 2 osób w grupach indywidualnych
Zapisy i informacje:

Aby zapisać się na dany kurs należy wypełnić poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres poczty elektronicznej kursyjezykowe@wsie.edu.pl
Formularz zgłoszeniowy

Wszelkie wpłaty związane z kursami należy wpłacać na konto
77 9171 0004 0010 0205 2000 0010
Opłata wpisowa na kursy wynosi 70 zł

Przelew do pobrania

Na dowodzie wpłaty w polu:
– “nazwa zleceniodawcy” należy podać  imię, nazwisko i adres uczestnika kursu
– “tytułem’ należy podać wybrany przez uczestnika kurs (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. włoski) i cel wpłaty (do wyboru: wpisowe, rata I, rata II, rata III)

Szczegółowe informacje:

tel. 608 551 106, 606 530 658 pon. – pt. godz. 15.00 – 18.00  sob. godz. 8.30 – 13.00
tel. 17/866 04 30 wew. 24,36  pon. – pt. godz. 9.00 – 15.00, sob. godz.9.00 – 13.00
e-mail: kursyjezykowe@wsie.edu.pl

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 40

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.