Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu: psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo stali mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Prowadzący szkolenie:

Dr Sylwia Pelc– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, mediator od 2010 roku, socjolog

Mgr Dorota Dominik – stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,  mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E,  mediator od  2007 roku, pedagog

 Dr hab. Aneta Arkuszewska– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E w Rzeszowie, mediator od 2013 roku , radca prawny

Koszt całkowity szkolenia: 1800 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć

Zajęcia realizowane w trybie zdalnym odbywają się z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Jeżeli kandydat życzy sobie wystawienia faktury na firmę  to prosimy o kontakt z działem kwestury 17 8601640, wew. 34  i podanie danych firmy

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa 2021

Kontakt: info@wsie.edu.pl , tel: 784436446
Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

WSZYSTKIE zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej 40, budynek B

Post a comment

You must be logged in to post a comment.