Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu: psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo stali mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Prowadzący szkolenie:

Dr Sylwia Pelc– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, mediator od 2010 roku, socjolog

Mgr Dorota Dominik – stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,  mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E,  mediator od  2007 roku, pedagog

 Dr Aneta Arkuszewska– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E w Rzeszowie, mediator od 2013 roku , radca prawny

Koszt całkowity szkolenia: 1800 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć tj. do 04.01.2020 r.

TERMINY ZAJĘĆ – EDYCJA XII:

11-12.01.2020
01-02.02.2020
08-09.02.2020

Zgłoszenia do udziału w XII edycji przyjmujemy do:  04.01.2020
Wpłaty do 04.01.2020 roku.

Jeżeli kandydat życzy sobie wystawienia faktury na firmę  to prosimy o kontakt z działem kwestury 17 8601640, wew. 25  i podanie danych firmy

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa

Kontakt: info@wsie.edu.pl , tel: 784436446
Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

SZKOŁA MEDIACJI EDYCJA XII – STYCZEŃ-LUTY 2020
WSZYSTKIE zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej 46, budynek A, sala  – czytelnia Biblioteki

Dzień 1: 11.01.2020 (SOBOTA)
GodzinyModułyProwadzącyLiczba godzinŁącznie liczba godzin
9.00-12:00Zasady postępowania mediacyjnegodr Sylwia Pelc4 

 

10

12.00-12.30Przerwa 1
12.30-17.00Składniki postępowania mediacyjnegodr Sylwia Pelc6
Dzień 2: 12.01.2020 (NIEDZIELA)
9.00-12.45Prawne aspekty funkcjonowania mediacjidr Aneta Arkuszewska5 

 

10

12.45 – 13.15Przerwa 1
13.15 – 17.00Prawo rodzinne- najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia procesu mediacyjnego.dr Aneta Arkuszewska5
Dzień 3:  01.02.2020 (SOBOTA)
9.00-12.00Etyka zawodowego mediatora, standardy postępowania mediacyjnego  prawa i        obowiązki mediatoradr Sylwia Pelc4 

 

 

 

 

10

12.00-12.15Przerwa 1
12.15-16.45Trening umiejętności praktycznych-

Symulacje mediacji

dr Sylwia Pelc6
Dzień 4 :  02.02.2020 (NIEDZIELA)
9.00-13:30Trening umiejętności praktycznych-Symulacje mediacjidr Sylwia Pelc6 

 

10

12.45-13:15Przerwa 1
13:15-17:00Konstruowanie ugodydr Sylwia Pelc4
Dzień 5 :  08.02.2020 (SOBOTA)
9.00-13.30Konstruowanie ugodydr Sylwia Pelc6 

 

10

13.30 -13.45Przerwa
13.45-16.45 Pisma w procesie mediacyjnym, pisma wychodzące od mediatora  – zasady ich  konstruowaniadr Sylwia Pelc4
Dzień 6 :  09.02.2020 (NIEDZIELA)
9:00 -13:30Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktówMgr Dorota Dominik6 

 

10

13.30-13.45Przerwa
13.45-16.45Konstruowanie ugodyMgr Dorota Dominik4
Dzień do ustalenia ze słuchaczami
Egzamin- (e-leraning) dla tych osób, które chcą być wpisane na listę mediatorów przy Ośrodku Mediacyjnym  Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowiedr Sylwia Pelc4 

4

 

 

 

Razem :64

Post a comment

You must be logged in to post a comment.