Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu: psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo stali mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Prowadzący szkolenie:

Dr Sylwia Pelc– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, mediator od 2010 roku, socjolog

Mgr Dorota Dominik – stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,  mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E,  mediator od  2007 roku, pedagog

 Dr Aneta Arkuszewska– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E w Rzeszowie, mediator od 2013 roku , radca prawny

Koszt całkowity szkolenia: 1800 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć

TERMINY ZAJĘĆ:
11-12.05.2019
25.05.2019
1-2.06.2019
8-9.06.2019

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – SZKOŁA MEDIACJI EDYCJA X
maj –  czerwiec 2019

Wszystkie zajęcia odbywają się Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, w Rzeszowie, ul. Miłocińska 42 budynek A, SALA A3

Dzień 1: 11.05.2019 (SOBOTA)

Godziny Moduły Prowadzący Liczba godzin Łącznie liczba godzin
9:00-12:00 Zasady postępowania mediacyjnego dr Sylwia Pelc 4
12.00-12:15 Przerwa  

10

12.15-16.45 Składniki postępowania mediacyjnego dr Sylwia Pelc 6
Dzień 2: 12.05.2018 (NIEDZIELA)
9.00-11.15 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów D. Dominik 3  

 

6

11:15-11:30 Przerwa
11.30 – 13.45 Psychologiczne i społeczne wskazania i przeciwwskazania do mediacji  D . Dominik 3
Dzień 3:  25.05.2018 (SOBOTA)
9.00-12.45 Trening umiejętności praktycznych z zakresu przeprowadzania postępowania mediacyjnego dr S.Pelc 5  

 

 

 

10

12:45-13:15 Przerwa
13.15-17.00 Trening umiejętności praktycznych z zakresu przeprowadzania postępowania mediacyjnego dr S.Pelc 5
Dzień 4 :  1.06.2018 (SOBOTA)
9.00-12:45 Prawne aspekty postępowania mediacyjnego Dr A. Arkuszewska 5  

 

11

12:45-13:15 Przerwa
13:15-17:45 Konstruowanie ugody/porozumień D.Dominik 6
Dzień 5 :  02.06.2019 (NIEDZIELA)
9.00-12.45 Prawo rodzinne- najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia procesu mediacyjnego Dr A. Arkuszewska 5  

 

10

Konstruowanie porozumień/ugód ON-LINE

Samodzielne konstruowanie ugód

4
Dzień 6 :  08.06.2018 (SOBOTA)
9:00 -11:15 Pisma mediatora w procesie mediacyjnym dr Sylwia Pelc 3  

 

13

11.15-11.30 Przerwa
11.30-16.00 Konstruowanie porozumień/ugód dr S.Pelc 6
Konstruowanie porozumień/ugód ON-LINE

Samodzielne konstruowanie ugód

4
Termin do ustalenia ze słuchaczami
Egzamin- (on-line) dla tych osób, które chcą być wpisane na listę mediatorów przy Ośrodku Mediacyjnym  Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Egzamin jest w cenie kursu. dr S.Pelc 5 5

 

 

 

Razem : 64
Zgłoszenia przyjmujemy do:  30 kwietnia 2019

Wpłaty do 30 kwietnia 2019  roku.
Jeżeli kandydat życzy sobie wystawienia faktury na firmę  to prosimy o kontakt z działem kwestury 17 8601640, wew. 25  i podanie danych firmy

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa

Zajęcia odbędą się w budynku „A”, sala A3 w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 46.

Kontakt: info@wsie.edu.pl , tel: 784436446
Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

Post a comment

You must be logged in to post a comment.