Szkoła Mediatorów to 64-godzinne szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących procesu mediacyjnego oraz jego przebiegu. Słuchacze w trakcie szkolenia posiądą wiedzę z zakresu: psychologicznych mechanizmów powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów, etyki zawodowego mediatora, zasad postępowania mediacyjnego, etapów postępowania mediacyjnego, prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania mediacji. Poprzez zajęcia w formie warsztatów słuchacze zdobędą umiejętności: przeprowadzania procesu mediacyjnego, wykorzystywania odpowiednich metod komunikacji interpersonalnej w mediacji, konstruowania pisemnej ugody oraz pism właściwych dla procesu mediacyjnego.

Zakres godzinowy oraz tematyczny szkolenia daje podstawę do wpisu na listę mediatorów oraz listę stałych mediatorów przy wybranym przez Państwo Sądzie Okręgowym.

Osoby zainteresowane zajmowaniem się mediacjami zawodowo, będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu, pozytywne jego zdanie pozwoli słuchaczom  otrzymać wpis na listę Ośrodka Mediacyjnego przez Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie, który z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku.

Ogromną zaletą szkolenia jest przeprowadzanie go w małej, kameralnej grupie – maks. 20 osób, co pozwala na efektywną i skuteczną naukę. Szkolenie prowadzić będą profesjonalni, czynni zawodowo stali mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Prowadzący szkolenie:

Dr Sylwia Pelc– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej, mediator od 2010 roku, socjolog

Mgr Dorota Dominik – stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie,  mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E,  mediator od  2007 roku, pedagog

 Dr Aneta Arkuszewska– stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, mediator Ośrodka Mediacyjnego przy WSI-E w Rzeszowie, mediator od 2013 roku , radca prawny

Koszt całkowity szkolenia: 1800 zł – opłata przed rozpoczęciem zajęć tj. do 04.01.2020 r.

TERMINY ZAJĘĆ – EDYCJA XII:

11-12.01.2020
01-02.02.2020
08-09.02.2020

WSZYSTKIE zajęcia odbywają się w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie przy ulicy Miłocińskiej 46, budynek A, sala ćwiczeniowa A1

Terminy i tematyka zajęć w XI edycji:

Dzień 1: 14.09.2019 (SOBOTA)
Godziny Moduły Prowadzący Liczba godzin Łącznie liczba godzin
9.00-12:00 Zasady postępowania mediacyjnego

 

dr Sylwia Pelc 4  

 

 

 

10

12.00-12.30 Przerwa 1
12.30-17.00 Składniki postępowania mediacyjnego

 

dr Sylwia Pelc 6
Dzień 2: 15.09.2018 (NIEDZIELA)
9.00-11.15 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów mgr Dorota Dominik 3  

 

6

11.15 – 11.30 Przerwa 1
11.30 – 13.45 Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów mgr Dorota Dominik 3
Dzień 3:  21.09.2018 (SOBOTA)

 

9.00-11.15 Etyka zawodowego mediatora, standardy postępowania mediacyjnego  prawa i        obowiązki mediatora mgr D. Dominik 3  

 

 

 

 

9

11.15-11.30 Przerwa 1
11.30-13.45 Etyka zawodowego mediatora, standardy postępowania mediacyjnego  prawa i        obowiązki mediatora mgr D. Dominik 3
13.45-16.00 Konstruowanie ugody/porozumienia mgr D.Dominik 3
Dzień 4 :  22.09.2018 (NIEDZIELA)
9.00-12:45 Trening umiejętności praktycznych-

Symulacje mediacji

dr S.Pelc 5  

 

10

12.45-13:15 Przerwa 1
13:15-17:00 Trening umiejętności praktycznych-

Symulacje mediacji

dr Sylwia Pelc 5
Dzień 5 :  28.09.2019 (SOBOTA)
9.00-10.30 Trening umiejętności praktycznych-

Symulacje mediacji

dr Sylwia Pelc 2  

 

8

10.30 -12.45 Pisma w procesie mediacyjnym, pisma wychodzące od mediatora  – zasady ich  konstruowania dr Sylwia Pelc 3
12.45-13.15 Przerwa
13.15-17.00 Prawne aspekty funkcjonowania mediacji Dr Aneta Arkuszewska 5
Dzień 6 :  29.09.2019 (NIEDZIELA)
9:00 -13:00 Konstruowanie ugody/porozumienia dr Sylwia Pelc 5  

 

10

13.00-13.30 Przerwa
13.30-17.00 Prawo rodzinne- najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia procesu mediacyjnego. dr A. Arkuszewska 5
Konstruowanie ugody/porozumienia- e-learning (praca samodzielna kursantów w domu- samodzielne sporządzanie ugód) 4
Dzień do ustalenia ze słuchaczami
Egzamin- (e-leraning) dla tych osób, które chcą być wpisane na listę mediatorów przy Ośrodku Mediacyjnym  Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie dr Sylwia Pelc 4  

4

 

 

 

Razem : 64

Zgłoszenia do udziału w XII edycji przyjmujemy do:  04.01.2020

Wpłaty do 04.01.2020 roku.
Jeżeli kandydat życzy sobie wystawienia faktury na firmę  to prosimy o kontakt z działem kwestury 17 8601640, wew. 25  i podanie danych firmy

Formularz zgłoszeniowy – wydruk z rekrutacji on-line lub uzupełniona karta zgłoszeniowa

Zajęcia odbędą się w budynku „A”, sala A3 w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Miłocińska 46.

Kontakt: info@wsie.edu.pl , tel: 784436446
Adres:
Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej
w Rzeszowie
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
Nr konta bankowego: 20193011872710071711980006

Post a comment

You must be logged in to post a comment.