Szkolenie – 1 dniowe (8 godzin)

PROGRAM SZKOLENIA

Koszt szkolenia:  350,00 zł/osobę

Opłaty należy dokonywać na indywidulany nr rachunku bankowego wygenerowany podczas rejestracji.

Termin szkolenia: 

po utworzeniu grupy min. 12 osób
Termin zgłoszeń on-line (zakładka) : ciągły

Prowadzący: dr inż. Tomasz Świętoń

Miejsce: ul. Miłocińska 40, Rzeszów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami wykonywania pomiarów i obliczeń technikami satelitarnymi wraz z odniesieniem do najnowszych przepisów prawnych. Podczas zajęć omówione będą zarówno podstawowe zagadnienia związane z zasadą działania systemu GPS jak i poruszone będą bardziej zaawansowane problemy, dotyczące projektowania i planowania pomiarów precyzyjnych sieci geodezyjnych, działania systemu ASG-EUPOS, obowiązujących przepisów i dokumentów przekazywanych do ODGiK. Prezentowane będą różne metody wyrównania i analizy sieci obserwacji satelitarnych na przykładzie systemu GEONET. Szczególny nacisk zostanie położony na wyrównanie jednorzędowych sieci zintegrowanych składających się z obserwacji klasycznych i satelitarnych, zgodnie z najnowszymi standardami. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały dotychczas do czynienia z obserwacjami satelitarnymi, jak i dla osób korzystających z nich w codziennej praktyce geodezyjnej, a chcących uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Kontakt: 17/ 866 04 34, 32, e-mail: info@wsie.edu.pl

Post a comment

You must be logged in to post a comment.