SZKOLENIE  „AutoCAD 2D podstawowy”

 Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Termin: 15 – 16.03.2018 r., godz. 9.00 – 15.00
Koszt: 550,00 zł/osoby (obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pliki ćwiczeniowe *.dgn, *.dxf, *.dwg), przerwę kawową, obiad).

 Po ukończeniu szkolenia podstawowego uczestnik potrafi:

  • wprowadzać dane jako współrzędne względne, bezwzględne i biegunowe,
  • korzystać z lokalizacji względem obiektu,
  • tworzyć nowe obiekty (linia, okrąg, łuk, prostokąt, polilinia, splajn, elipsa, szyk, lustro, obrót),
  • używać warstw oraz edytować właściwości obiektów,
  • modyfikować obiekty (utnij, wydłuż, zaokrągl, fazuj, dołącz, przerwij, skala, rozciągnij),
  • opisywać rysunki (tekst wielowierszowy, style tekstu, edycja tekstu),
  • wykonywać wypełnienie obiektów (kreskowanie, edycja kreskowania),
  • wymiarować geometrię (tworzenie i edycja wymiarowania),
  • wydrukować rysunek (menedżer ustawień strony i stylów wydruku).

*Wymagana minimalna liczebność grupy to 10 osób.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres: info@wsie.edu.pl lub faksem
na nr 17/ 866 04 32 do dnia: 28 lutego 2018 r.

Karta zgłoszeniowa AutoCad podstawy

Wpłaty do 28 lutego 2018  roku należy uiścić na konto nr BS Ropczyce: 77 9171 0004 0010 0205 2000 0010

Kontakt: 17/ 866 04 34, 32

Trener:

mgr inż. Katarzyna Kotas

Absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem (Praktyczne wykorzystanie CAD w geodezji, Systemy Informacji Przestrzennej, Mapy Numeryczne, Programy Użytkowe w Geodezji, Geomatyka).

Posiada bogate doświadczenie z zakresu współtworzenia oprogramowania, zaawansowanej znajomości systemów CAD (Bentley Systems oraz AUTODESK), jego dystrybucji, wdrażaniu (Bentley Systems) jak i wsparciu technicznemu. Wieloletni trener Bentley Institute.

Prowadzi szkolenia m.in. dla: KGHM Polska Miedź S.A., Urzędów Miast, Urzędów Gmin, uczelni, techników, mikro, średnich i makro przedsiębiorstw.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.