Studia COACHING I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI są prowadzone we współpracy z jedną z najstarszych szkół coachingu na świecie – Noble Manhattan Coaching. Po ukończeniu już pierwszego roku studiów studenci spełniają wszystkie warunki, aby przystąpić do egzaminu certyfikującego i uzyskać międzynarodowy certyfikat coacha Noble Manhattan Coaching. Od tego momentu mogą zacząć budować swoją markę jako coachowie, zajęcia przygotowują ich do profesjonalnego budowania wizerunku na rynku.

 • Dodatkowym atutem studiów jest spełnienie kryteriów największej organizacji coachingowej na świecie International Coach Federation dotyczących programu. Po ukończeniu studiów absolwent może ubiegać się o akredytację ICF ścieżką portfolio.
 • Podczas ćwiczeń studenci uczestniczą w profesjonalnym mentoringu, prowadzonym przez certyfikowanych i doświadczonych coachów, co znacznie przyspiesza proces nauki i umożliwia zdobycie praktyki coachingowej.
 • Dla chętnych możliwość prowadzenia sesji w języku angielskim – co przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym.
 • Wykładowcy wykorzystują najnowocześniejsze techniki zarówno andragogiki, jak i prowadzenia warsztatów. Studenci będą mieli okazję uczyć się jak być trenerem od najlepszych oraz przygotują własny, autorski program szkoleniowy, który będą mogli oferować w firmach.

Cel studiów:

 • Zdobycie nowego zawodu, bardzo szybko rozwijającego się w Polsce.
 • Przygotowanie do pracy w działach personalnych/kadrach w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych, zarówno z klientem biznesowym (business coaching), prywatnym (life coaching), jak i grupowym.
 • Przygotowanie własnego, autorskiego projektu szkoleniowego, który studenci będą mogli oferować w firmach i organizacjach.
 • Przygotowanie do zdobycia certyfikatu coacha Noble Manhattan Coaching.
 • Przygotowanie do akredytacji International Coach Federation ścieżką portfolio.
 • Poznanie siebie, odkrycie swoich możliwości, zaplanowanie własnej kariery – radość z własnego życia!

 

Po ukończeniu kierunku coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi  będziesz  posiadać:

 • ukształtowane umiejętności praktyczne i szeroką wiedzę teoretyczną  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz
 • wiedzę na temat międzynarodowych standardów zarządzania zasobami ludzkimi, metod realizacji funkcji personalnej w organizacji oraz umiejętności: pozyskiwania, rozwoju, oceniania, wynagradzania i premiowania pracowników.
 • umiejętności prowadzenia obsługi administracyjnej kadr zgodnie z zasadami obowiązującego prawa
 • szeroką wiedzę na temat kluczowych aspektów i technik coachingu, którą będziesz potrafić wykorzystać w praktyce.
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych posiadając szeroką wiedzę na temat najnowszych strategii i narzędzi coachingowych.
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenie sesji coachingowych w zakresie różnych rodzajów coachingu takich jak:-Busines coaching,
  • Executive coaching,
  • Career coaching,
  • Leadership coaching,
  • Life coaching,
  • Language coaching.
 • wiedzę by dopasować narzędzia i metody pracy do potrzeb i osobowości klienta dlatego będziesz potrafić potrafi pracować z klientami reprezentującymi wszystkie branże np. finansową, medialną, telekomunikacyjną, produkcyjną oraz z klientem indywidualnym pomagając mu w osiąganiu zamierzonych celów, braniu odpowiedzialności za swój rozwój, pobudzaniu świadomości oraz rozwoju zawodowego i osobistego,
 • Umiejętności pozwalające wdrożyć proces coachingowy w firmie,
 • Umiejętności pozwalające zrealizować projekty z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji oraz motywowania pracowników,
 • Umiejętności pozwalające opracować indywidualne programy szkoleniowe dla osób, organizacji biznesowych i instytucji publicznych,
 • Pracować w oparciu o najwyższe standardy moralne i etyczne oraz będziesz w pełni świadomy odpowiedzialności zawodowej.

Po ukończeniu kierunku Coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi będziesz przygotowany do wykonywania zawodu:

 • coacha – w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach   oraz do pracy z klientami indywidualnymi zarówno w kraju jak i za granicą,
 • specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach,
 • specjalisty w firmach zajmujących się rekrutacją i pośrednictwem na rynku pracy;
 • specjalisty w firmach zajmujących się szkoleniami i doradztwem zawodowym;
 • przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Profil praktyczny kształcenia, umożliwia uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pożądanych na rynku pracy. Niniejsze efekty są osiągane dzięki zapewnieniu studentom szerokiego kontaktu z praktyką poprzez zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych kompetentnych osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Dopełnieniem przekazanej wiedzy są praktyki zawodowe realizowane w podmiotach, które zadeklarowały współpracę w tym zakresie. Dzięki cyklicznym spotkaniom z przedstawicielami praktyki podczas wykładów otwartych, warsztatów itp., studenci zapoznają się z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.
Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa składająca się z osób posiadających duże doświadczenie praktyczne w zakresie coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, Studia prowadzone wyłącznie przez praktyków – doświadczonych menedżerów międzynarodowych korporacji, certyfikowanych, praktykujących coachów i trenerów z wieloletnią praktyką

Kadra

Przedmioty realizowane podczas toku studiów

Opinie studentów nt. studiów CiZZL

Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam tą uczelnie i ten kierunek. Bardzo  szczerze wszystkich zachęcam do zapoznania się z ofertą studiów. Jestem osobą, która od kilkunastu lat prowadzi własną działalność, ponieważ jest to sektor usługowo-sprzedażowy bardzo istotne są umiejętności związane z komunikacją międzyludzką, jak również z zarządzaniem współpracownikami. Coaching i Zarządzanie Zasobami ludzkimi nie był przypadkowym wyborem, do tej pory twierdzę z przymrużeniem oka, że powstał on specjalnie dla mnie. Jestem pewna, że żadne szkolenia i żadne kursy nie są w stanie zastąpić tej wiedzy, którą uzyskałam na uczelni. Są to studia, które moim zdaniem docenią szczególnie te osoby, które już pracują: szczególnie jako managerowie, pracownicy HR-u, prowadzą własne firmy, zarządzają ludźmi. Są dla osób które, szukają dla siebie nowych metod zarządzania ludźmi, by być przygotowanym na szybko zmieniającą się rzeczywistość i być o krok do przodu. Kierunek szczególnie dedykowany jest dla tych, którzy interesują się coachingiem. Uważam, że uczelnia przygotowuje wszechstronnie do tego zawodu, gdyż poza wieloma godzinami praktycznymi z  coachingu, prowadzonymi przez bardzo doświadczonych coachów, można również zdobyć wiedzę psychologiczną bardzo potrzebną w tym zawodzie. Gwarantuję, że studia te, to bardzo dobra inwestycja. Bardzo wpłynęły również na moje decyzje zawodowe, i ogromnie poszerzyły perspektywę patrzenia na siebie jak i na innych. Ponieważ uczelnia jest niewielka, panuje na niej niezwykła atmosfera, pełna szacunku i życzliwości, poznałam nowych przyjaciół, niezwykle życzliwych i fantastycznych ludzi. Jednego tylko żal… że to już koniec!

Szczerze polecam – Agata Sławniak

Wybrałem te studia, ponieważ już wcześniej poznałem coaching i chciałem rozwijać się w tym obszarze. Przerosły one nawet moje oczekiwania. Oprócz samych umiejętności coachingowych, zdobyłem również mnóstwo wiedzy z zakresu zarządzania, psychologii czy na temat funkcjonowania człowieka. Ponadto, każdy zjazd jest okazją do rozwoju osobistego, dzięki inspirującym zajęciom oraz kontaktom z innymi studentami z kierunku. Ja, dzięki uczelni, miałem również okazję wyjechać na staż do Europarlamentu w Brukseli, który zapamiętam do końca życia. Serdecznie polecam ten kierunek, bo moim zdaniem idealnie przygotowuje on do każdej pracy z człowiekiem czy po prostu bardziej efektywnych, codziennych kontaktów z wszystkimi ludźmi.

Studiowanie  na kierunku  Coaching i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej  w Rzeszowie, dla  mnie  to  przyjemność. Gdybym  miał to określić  metaforą  to  powiedziałbym  , że  jest  to jak „ Ambrozja  w  ustach  Greckich  Bogów „ – odczuwam  wieczną  młodość. Mam  54  lata  i  jestem  zachwycony  sposobem  przekazywania  wiedzy  oraz  relacjami  pomiędzy  wykładowcami  i  studentami. Są  one  wyjątkowe .Mój  rozwój  jest  autentyczny   i  w sposób  realny  przekłada  się  na  wyniki  w  pracy , czego  doświadczam  co  miesiąc  przy  wynagrodzeniu.

Reprezentuję   firmę  „ POLIMARKY” –   czołowego  Compoundera  Tworzyw  Sztucznych  i  Producenta  Systemów  Instalacyjnych  z  Polipropylenu  i Polietylenu  w Polsce. Jestem  w tej  firmie  Regionalnym  Kierownikiem  Sprzedaży  zarządzającym  rynkiem   o  wartości  kilkudziesięciu  milionów.

Janusz Korcz

Student III roku CIZZL.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.