banerek biuro karier komunikacja www

.

Szkolenie on-line

Komunikacja w zespole pracowniczym
Poniedziałek, 17.05.2021, godz. 18.45

(dane do logowania przesłane na indywidualne adresy e-mailowe studentów, inne osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dziekanatem)

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w zakresie:
Skutecznego pokonywania barier komunikacyjnych.
Dobierania odpowiednich komunikatów pod kątem określonej sytuacji.
Efektywnego formułowania komunikatów.

Program ramowy
1. Komunikacja międzyludzka – istota, rodzaje komunikacji.
2. Model efektywnej komunikacji – relacja nadawca – odbiorca komunikatu – wzajemne zależności.
3. Typy komunikatów.
4. Strategie budowania relacji międzyludzkich kluczem do satysfakcji zawodowej i osobistej.
5. Trudne sytuacje w zespole pracowniczym czyli jakie?
Dynamika grupy – czym jest zespół.
Synergia – 2 + 2 = 5.
Najczęściej spotykane sytuacje trudne w zespole – przyczyny i skutki.
6. Sztuka rozwiązywania konfliktów:
Mój styl rozwiązywania konfliktów.
Sposoby efektywnego rozwiązywania konfliktów.
7. Emocje – wróg czy przyjaciel?
Rodzaje emocji.
Po co nam emocje?
Radzenie sobie z własnymi emocjami.
8. Asertywność to nie tylko sztuka odmawianiaAsertywność w kontakcie z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

Kategoria:Aktualności