KluczDoKariery.pl

KluczDoKariery.pl jest to innowacyjne rozwiązanie, nowa forma doradztwa zawodowego – poradnictwa kariery w formie e-usługi. Jest to innowacyjny system do tej pory nie funkcjonujący na rynku.

Jego celem jest zautomatyzowanie i uproszczenie procesów doradztwa zawodowego.
KluczDoKariery.pl poza doradztwem internetowym daje możliwość otrzymania praktycznych informacji dotyczących systemu edukacji, poszukiwania pracy oraz rozwoju kariery zawodowej.

Portal dostarcza wiedzy niezbędnej do podjęcia dalszych decyzji zawodowych w poszczególnych działach: edukacja oraz twoja kariera. W każdym z nich zamieszczane są najświeższe informacje z obszarów edukacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej czy zkolnictwa wyższego, rozwoju osobistego czy planowania kariery oraz wiele innych związanych z obszarem edukacji i rozwoju zawodowego. Dodatkowo dostępna jest dla użytkowników baza polskich uczelni – informacja o kierunkach studiów wyższych i podyplomowych, Wojewódzkich Urzędach Pracy i Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Użytkownicy mają również możliwość skorzystania z szerokiego zbioru profesjonalnych wzorów CV i listów motywacyjnych oraz stworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych. KluczDoKariery.pl jest skierowany do osób chcących świadomie podejmować decyzje wiązane z ich rozwojem ścieżki zawodowej i edukacji. Pomaga określić kierunki kształcenia, predyspozycje zawodowe oraz zaplanować karierę każdemu zainteresowanemu.

banner