loga_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Publikacje

W październiku 2013 r. w ramach projektu została wydana monografia „Wartości etyczne w pracy z uchodźcami”
Problem uchodźstwa to jeden z największych wyzwań XXI wieku, a w ostatnich latach,
w związku z sytuacją geopolityczną wielu rejonów świata przybrał  on na sile. W ostatnim czasie pojawiły się nowe konflikty zbrojne, wojny domowe, w związku z czym dochodzi do prześladowań oraz nagminnego łamania praw człowieka. Jedną z konsekwencji powyższej sytuacji jest  pojawienie się nowej, ogromnej liczby osób potrzebujących pomocy –  uchodźców, którzy są zmuszeni uciekać ze swojego kraju i szukać schronienia w obcych państwach . Pozbawieni praw, godności i środków do życia muszą zacząć życie na nowo.
W związku z powyższym, ogromnego znaczenia nabiera profesjonalna pomoc uchodźcom.  Pomoc owej szczególnej grupie osób potrzebujących, głównie w tych pierwszych, traumatycznych chwilach skupia się przede wszystkim  na wsparciu socjalnym, medycznym, psychologicznym oraz prawnym. To właśnie  od tych pierwszych działań pomocowych w dużej mierze zależy dalszy los i funkcjonowanie uchodźców w kraju przyjmującym, nastawienie do niego oraz późniejszy poziom integracji uchodźców z państwem przyjmującym i jego społecznością.  W tym miejscu  niezwykle ważnym staje się  aspekt etyczny w pracy z uchodźcami rozumiany jako wszelkie  działania pomocowe nacechowane poszanowaniem praw człowieka,  jego godności oraz odmienności kulturowej….” 

dr Sylwia Pelc
koordynator projektu

ze wstępu do monografii
Mamy nadzieję, iż publikacja okaże się interesująca dla Państwa i pomocna w pracy.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.