loga_ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

W dniu 18 listopada 2013 r. w siedzibie uczelni przy ul. Miłocińskiej 40 miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa nt.: “Prawa człowieka w kontekście sytuacji uchodźców w Europie”.Konferencję otworzyła Pani dr Sylwia Pelc – Rektor witając zebranych poinformowała uczestników o realizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno – Ekonomiczną z siedzibą w Rzeszowie w partnerstwie z organizacją pozarządową Spektrum Vychod ze Słowacji projekcie zatytułowanym “Integracja uchodźców”. Następnie wygłaszane były zgłoszone na konferencję referaty:

 • “Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka” – dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Ochrona praw uchodźców w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka” – dr Przemysław Kolasa, Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie,
 • “Międzynarodowe prawo uchodźcze. Wybrane aspekty” – dr Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Politologii
 • “Ochrona uchodźców w świetle polityki azylowej Unii Europejskiej” – dr Lidia Brodowski, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Prawo uchodźców do pracy i edukacji. Teoria, a rzeczywistość” – mgr Beata Pąprowicz, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Unia Wolności wobec praw człowieka oraz mniejszości narodowych i etnicznych” – dr Dominik Szczepański, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Cudzoziemiec jako oskarżony w procesie karnym” – dr Damian Gil, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • “Wizerunek medialny uchodźców na Słowacji” – dr Gizela Brutovska, Uniwersytet w Preszowie,
 • “Cudzoziemcy niepożądani a swoboda przepływu osób na terenie Unii Europejskiej” – mgr Michał Brydak, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Uniezależnić się od pomocy społecznej. Ocena atrakcyjności polskiego rynku pracy dla imigrantów” – dr Elżbieta Szczygieł, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,
 • “Problematyka uchodźcza w działalności organizacji pozarządowych na przykładzie fundacji “Polskie Forum Migracyjne” – dr Anna Witkowska – Paleń, Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie,
 • “Stereotypowe spostrzeganie uchodźców przez młodzież akademicką” – dr Małgorzata Marmola, dr Danuta Ochojska, dr Anna Wańczyk – Welc, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Uchodźcy tybetańscy w Polsce i Europie” – dr Dorota Ferenc – Kopeć, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji,
 • “Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski po 1945 r.” – dr Robert Paruzel, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • “Odwet za okupację – prawa człowieka w kontekście wysiedlanych Niemców. Analiza na przykładzie wybranych aspektów” – mgr Piotr Szczepanik, Uniwersytet Rzeszowski,
 • “Białoruscy Uchodźcy polityczni w Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Związku Białoruskich Uchodźców Politycznych” – Karolina Pieniążek, Uniwersytet Rzeszowski

W trakcie konferencji odbyła się interesująca debata moderowana przez Panią dr Annę Witkowską – Paleń.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.