Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Cyberbezpieczeństwo zostały powołane decyzją MNiSW nr DSW.ZNU.6022.253.3.2015/2016.EK/AN z dn. 13.stycznia 2016 r.

 Absolwent 3,5 – letnich studiów inżynierskich na kierunku informatyka i  cyberbezpieczeństwo posiądzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu programowania i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz informatyki śledczej. Studia na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo przygotowują absolwentów do pracy związanej zarówno z funkcjonowaniem informatycznych systemów bezpieczeństwa oraz ochrony danych, jak i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Dodatkowym atutem absolwentów będzie wiedza z zakresu prawnych aspektów pozyskiwania i ochrony danych.

Ukończenie studiów na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo pozwoli absolwentowi sprostać wszystkim wymaganiom stawianym służbom odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych, w szczególności danych cyfrowych wykorzystujących systemy informatyczne, co daje mu kompetencje do pracy w dużych firmach informatycznych, służbach mundurowych, a także da szansę na własną niezależną działalność gospodarczą.

Informatyka śledcza

Specjalność przygotowuje do tworzenia złożonych aplikacji zabezpieczających przed kradzieżą danych, naruszeniem ich integralności, naruszeniem poufności działań, kradzieżą tożsamości przejmowanie kontroli nad oprogramowaniem komputerów i serwerów. Do podstawowych kompetencji absolwenta należy również umiejętność monitorowania zagrożeń związanych z wyżej wymienionymi działaniami oraz znajomość uwarunkowań prawnych i administracyjnych, która czyni go specjalistą w zakresie cyberzagrożeń.

Wykaz przedmiotów realizowanych na kierunku

 Praktyczny profil kształcenia na kierunku informatyka i cyberbezpieczeństwo zapewnia współpraca m. in. z:

  • SoftSystem Sp. z o. o. w Rzeszowie
  • ZETO RZESZÓW Sp. z o. o.
  • OPTeam S.A.
  • TOP S.A. w Rzeszowie